Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ACOUTRAIN — Wynik w skrócie

Project ID: 284877
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Belgia

Certyfikacja w zakresie hałasu przyczynia się do wyciszenia pociągów

Naukowcy z UE pracują nad nowym procesem certyfikacji w zakresie hałasu generowanego przez pociągi pasażerskie i towarowe. Cichsze pociągi są lepsze dla środowiska, a także dla osób mieszkających w pobliżu linii kolejowych.
Certyfikacja w zakresie hałasu przyczynia się do wyciszenia pociągów
W kolejnictwie już od dawna podejmuje się próby kontrolowania hałasu. Jednak aby spełnić techniczne specyfikacje interoperacyjności UE (TSI) w zakresie hałasu, każdy nowy pojazd kolejowy musi być poddany niezbędnym, lecz kosztownym i czasochłonnym testom.

Aby obniżyć koszty, należy uprościć i udoskonalić proces certyfikacji akustycznej nowych pojazdów szynowych. W tym celu powstał finansowany ze środków UE projekt ACOUTRAIN (Virtual certification of acoustic performance for freight and passenger trains).

Założeniem projektu było przyspieszenie autoryzacji produktu poprzez wprowadzenie funkcji testów wirtualnych, a przy tym zachowanie jednakowego stopnia niezawodności i dokładności testów w czasie rzeczywistym. Projekt ACOUTRAIN pomógł także zharmonizować ocenę spójności hałasu w całej Europie, udostępniając znormalizowane procedury.

Uczestnicy projektu zaproponowali określone procedury w zakresie uproszczonej metody certyfikacji hałasu i opisali je przy użyciu schematów blokowych. Schematy te wskazują na etapy postępowania, które pozwalają ustalić, czy poziomy hałasu nowych szynowych pojazdów kolejowych są niższe lub równe poziomom uzyskiwanym przez certyfikowany pojazd referencyjny.

Ponadto w ramach projektu ACOUTRAIN opracowano wirtualne narzędzie do symulacji natężenia hałasu z nieruchomego i ruchomego źródła. Przeprowadzono także rygorystyczną walidację i weryfikację zarówno narzędzi, jak i metod w celu przypisania siły źródła akustycznego. Wskazano dalsze prace, które należy wykonać w tej dziedzinie, w tym w szczególności potrzebę przygotowania analizy kosztów i korzyści w zakresie różnych wirtualnych scenariuszy testowych.

Wprowadzenie wirtualnych testów do procedury certyfikacji TSI i zyskanie dla nich powszechnej akceptacji zajmie nieco czasu. Gotowe testy wirtualne mogą jednak przynieść duże oszczędności, tak kosztów, jak i czasu, a także zwiększyć bezpieczeństwo i komfort obywateli, dzięki certyfikacji nowych, cichszych pojazdów kolejowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Certyfikacja w zakresie hałasu, kolej, transport towarowy, pociąg pasażerski, interoperacyjność, kolej, certyfikacja akustyczna, wirtualne testy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę