Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Narzędzia i rozwiązania szkoleniowe przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności organizacji sektora bezpieczeństwa

W ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano platformę, która pozwala zwiększać innowacyjność służb porządkowych i ratunkowych. Służby te gwarantują bezpieczeństwo publiczne, chroniąc społeczności przed rozmaitymi zagrożeniami.
Narzędzia i rozwiązania szkoleniowe przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności organizacji sektora bezpieczeństwa
Organizacje sektora bezpieczeństwa — policji, służbach przeciwpożarowych i ratunkowych — muszą być stale udoskonalane. Innowacje są niezbędne, by można było rozważać optymalne wykorzystanie zasobów i alternatywne sposoby dostarczania ich do celu.

Aby pomóc tym organizacjom, uczestnicy projektu INSEC (Increase innovation and research within security organisations), finansowanego ze środków UE, postanowili opracować innowacyjne metody i narzędzia przeznaczone dla najważniejszych podmiotów europejskiego sektora bezpieczeństwa.

Partnerzy projektu opracowali nowy model innowacji i rozwiązania służące do jego wdrażania, w oparciu o potrzeby organizacji sektora bezpieczeństwa określone na kilku sesjach poświęconych kreatywności. Model umożliwia różnym interesariuszom zarządzanie oczekiwaniami i strategiami dotyczącymi innowacji.

Zespół INSEC opracował zewnętrzną i wewnętrzną otwartą platformę innowacji, pomagającą w nawiązywaniu współpracy między publicznymi i prywatnymi organizacjami sektora bezpieczeństwa, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Aby pomóc organizacjom sektora bezpieczeństwa w zwiększeniu potencjału w zakresie innowacyjności, opracowano narzędzie do audytu technologicznego, narzędzie do tworzenia planów działań oraz narzędzia do wykorzystywania technologii i pozyskiwania funduszy europejskich. Platforma obejmuje zarówno praktyczne narzędzia, jak i model innowacji.

Zaprojektowano sześć modułów e-learningowych i przeprowadzono sześć sesji szkoleniowych, które pozwoliły interesariuszom na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania innowacyjności oraz udoskonalenie praktyk współpracy dotyczącej innowacji. Moduły są dostępne za pośrednictwem otwartej platformy. Z sesji skorzystało przeszło 200 uczestników, a wśród ich tematów znalazły się między innymi strategie innowacji i praw własności intelektualnej, zarządzanie projektami oraz program Horyzont 2020.

Projekt INSEC ułatwi europejskim służbom bezpieczeństwa lepszą współpracę, znajdowanie rozwiązań odpowiadających ich potrzebom, a także uzyskiwanie dostępu do szerokiej gamy darmowych narzędzi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Narzędzia szkoleniowe, innowacje, organizacje sektora bezpieczeństwa, INSEC, zarządzanie innowacjami
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę