Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Narzędzia ulepszające procesy wytwórcze

Stworzone przez badaczy europejskich nowe narzędzie do całościowego projektowania i monitorowania procesów może zrewolucjonizować sektor wytwórczy dzięki elastycznym i energooszczędnym procesom oraz niższym kosztom.
Narzędzia ulepszające procesy wytwórcze
Współczesne procesy wytwórcze są niezwykle złożone, toteż technologowie produkcji muszą brać pod uwagę ogromną liczbę zmiennych i opcji. W istniejących narzędziach planistycznych stosowane jest podejście oparte na poszczególnych procesach, a nie całościowym obrazie produkcji, a dodatkowo narzędzia te nie dają wymaganej elastyczności.

Aby temu problemowi zaradzić, w ramach finansowanego ze środków UE projektu ENEPLAN (Energy efficient process planning system) stworzono narzędzie do jednolitego planowania procesów technologicznych. Narzędzie generuje procesy elastyczne i odpowiednio dostosowane do potrzeb danego procesu produkcyjnego lub produktu. Dodatkowym jego przeznaczeniem będzie zapewnienie jednolitego funkcjonowania w skali wielu procesów, a nawet wielu różnych przedsiębiorstw.

Badacze zdecydowali się przyjąć podejście oparte na oprogramowaniu modułowym, integrując moduły oceny danych, inteligentnego monitorowania, prognozowania popytu ekonomicznego i symulacji procesów w jedno całościowe narzędzie. W ramach projektu ENEPLAN stworzono systemy monitorowania i model potrzeb rynkowych dla nowego systemu, nazwanego narzędziem Meta-CAM.

Do testowania prototypu wybrano trzy przykładowe przedsiębiorstwa, po jednym z branży motoryzacyjnej, lotniczej i AGD. Pierwsze testy wypadły pomyślnie, a użycie narzędzia pozwoliło zidentyfikować ważne źródło problemów wydajnościowych w tych branżach. Badacze stworzyli też alternatywne plany produkcji i użyli ich do oceny nowego narzędzia.

W ramach projektu ENEPLAN przygotowano szczegółowe plany wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek. Tworzenie narzędzia obejmie etapy od wstępnych koncepcji produktu po dostawy do klientów. Oczekuje się, że nowe rozwiązanie ograniczy negatywny wpływ różnorodnych procesów na środowisko, jednocześnie poprawiając wydajność energetyczną.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wytwarzanie, projektowanie procesów, narzędzie monitorujące, energooszczędne, narzędzia planistyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę