Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentne technologie przetwarzania do monitoringu wideo

Jedna z inicjatyw UE opracowała nową platformę opartą na technologii chmury, która pozwoli przeszukiwać archiwalne nagrania z kamer telewizji przemysłowej (CCTV). Platforma będzie wspomagać organy ścigania w prowadzeniu dochodzeń, zwiększając tym samym bezpieczeństwo w Europie.
Inteligentne technologie przetwarzania do monitoringu wideo
Obecnie systemy CCTV wykorzystują wiele różnych formatów nagrywania i przechowywania filmów. Oznacza to, że zewnętrzny dostęp do każdego typu systemu odbywa się w inny sposób, co utrudnia służbom policyjnym prowadzenie czynności dochodzeniowych. Instytucjom rządowym potrzebna jest metoda zapewnienia interoperacyjności różnych systemów CCTV. To właśnie przyjęto za cel finansowanego ze środków projektu SAVASA (Standards based approach to video archive search and analysis).

Uczestnicy projektu zajęli się stworzeniem nowej platformy wyszukiwania. Wykorzystując technologie chmury obliczeniowej, projekt SAVASA stworzył rozwiązanie zapewniające interoperacyjność i umożliwiające użytkownikom dostęp do zdalnych archiwów materiałów wideo.

Prace rozpoczęto od zidentyfikowania potrzeb użytkowników. Wymagania użytkowników docelowych przełożono następnie na specyfikacje nowej platformy. Badacze opracowali zestaw zoptymalizowanych narzędzi do analizy materiałów wideo i analizy semantycznej.

Projekt SAVASA zajął się aspektami prawnymi i operacyjnymi funkcjonowania systemów monitoringu wideo poprzez analizę odpowiednich przepisów europejskich i krajowych mających zastosowanie w regionach użytkowników docelowych. Dokonano też niezbędnej weryfikacji. Udział ekspertów etycznych miał zapewnić dopuszczalność prawną, operacyjną i etyczną tworzonych rozwiązań.

Weryfikacja prototypowej platformy umożliwiła partnerom projektu analizę istniejących barier technicznych i wymagań dla standaryzacji technologii i procedur. Zdefiniowano też protokoły i wytyczne mające zapewnić dalszy rozwój aspektów technologicznych projektu SAVASA zgodnie z niezbędnymi rekomendacjami.

Projekt SAVASA umożliwił pełne wykorzystanie potencjału systemów monitoringu wideo poprzez przezwyciężenie kilku poważnych barier, jakie dotychczas istniały. Lepsze narzędzia do wykrywania przestępczości powinny ograniczać lub wręcz eliminować działania przestępcze, zwiększając bezpieczeństwo w całej UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Monitoring wideo, telewizja przemysłowa, organy ścigania, przeszukiwanie i analizowanie archiwów wideo, analiza wideo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę