Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ERACAPS — Wynik w skrócie

Project ID: 291864
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Sieć specjalizująca się w biologii roślin pomoże wykarmić Europę i zaopatrzyć ją w energię

Organizacje finansujące z UE i innych regionów świata stworzyły sieć, która koordynuje badania w dziedzinie biologii roślin oraz rozwiązuje pilne problemy dotykające rolnictwa.
Sieć specjalizująca się w biologii roślin pomoże wykarmić Europę i zaopatrzyć ją w energię
Europa staje w obliczu licznych wyzwań dotyczących rolnictwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększenia zagospodarowania gruntów oraz zmiany klimatu. Badania w zakresie biologii roślin mogą doprowadzić do stworzenia wysokiej jakości produktów spożywczych i paliw, które zaspokoją potrzeby rosnącej populacji w bezpieczny i zrównoważony sposób — wymagają one jednak koordynacji.

Projekt ERACAPS (ERA-NET for Coordinating Action in Plant Sciences) miał na celu promowanie współpracy w dziedzinie biologii roślin poprzez koordynację i finansowanie badań międzynarodowych. Członkowie konsorcjum utworzyli samowystarczalną sieć europejskiej przestrzeni badawczej (ERA-Net), zajmującą się wymianą dobrych praktyk, finansowaniem badań, wymianą informacji i prowadzeniem wspólnych działań.

W ramach projektu nawiązano ścisłą współpracę z pokrewnymi organizacjami, takimi jak inicjatywa w zakresie wspólnego programowania dotycząca rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i zmiany klimatu (FACCE-JPI) oraz Europejska Organizacja ds. Biologii Roślin (EPSO). Uruchomiono też ogólnodostępną bazę danych z zakresu biologii roślin, aby wspierać współpracę między EPB a badaczami z różnych krajów.

Ważnym efektem projektu jest umocnienie współpracy między krajami partnerskimi i obserwującymi a konsorcjum. Nowo opracowane strategie zmieniają sposób pracy podmiotów finansujących badania z dziedziny biologii roślin oraz społeczności naukowej, a współpracujący ze sobą badacze wymieniają się wiedzą i udostępniają wzajemnie laboratoria.

Wspólne badania prowadzone na tak szeroką skalę przyczyniły się do powstania spójnych międzynarodowych instrumentów politycznych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Znaczenia zaangażowania najlepszych naukowców, którzy współpracują ze sobą, wymieniają się wiedzą i prowadzą badania, nie sposób przecenić.

Sieć ERA-CAPS pomoże sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoi biologia roślin, przyczyniając się do stworzenia wysokiej jakości, bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie żywności, pasz i paliw, zaspokajających potrzeby zwiększającej się populacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biologia roślin, międzynarodowe badania, ERA-NET, europejska przestrzeń badawcza, Europejska Organizacja ds. Biologii Roślin, kraj partnerski, kraj obserwujący
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę