Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

JIF4FLIGHT — Wynik w skrócie

Project ID: 298114
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Narzędzia do tworzenia bardziej ekologicznych samolotów

Lotnictwo stanowi kluczowy element współczesnego społeczeństwa globalnego, łącząc ludzi i kultury oraz pobudzając rozwój gospodarczy. Projekt JIF4FLIGHT przyczynia się do tworzenia nowych skrzydeł do bardziej ekologicznych samolotów, które będą w przyszłości eksploatowane przez linie lotnicze.
Narzędzia do tworzenia bardziej ekologicznych samolotów
Finansowany ze środków UE projekt 'Final assembly line assembly jigs and fixtures for flight test demonstrator' (JIF4FLIGHT) wnosi istotny wkład w europejską inicjatywę Czyste niebo. W sektorze transportu lotniczego przywiązuje się dużą wagę do coraz większej troski obywateli o kwestie środowiskowe, w tym zanieczyszczenie powietrza, hałas I zmiany klimatu. Aby zmniejszać wpływ lotnictwa na środowisko, powołano do życia inicjatywę Czyste niebo, stanowiącą przykład partnerstwa publiczno-prywatnego między Komisją Europejską a przemysłem aeronautycznym.

W ramach tej inicjatywy konsorcjum Airbus zaangażowało się w program inteligentnego samolotu ze stałymi skrzydłami (SFWA), aby zademonstrować innowacyjne technologie skrzydeł I silników, które powinny przynieść istotne korzyści dla środowiska. Oczekiwane korzyści to zmniejszenie zużycia paliwa I emisji dwutlenku węgla (CO2) o 25–35% oraz zmniejszenie hałasu o 5–7 decybeli. Partnerzy projektu JIF4FLIGHT wnoszą swój wkład w osiągnięcie tego celu poprzez zaprojektowanie, wykonanie I dostarczenie przyrządów obróbkowych I uchwytów dla projektu BLADE programu SFWA, który przewiduje testy skrzydła z przepływem laminarnym na samolocie A340 w rzeczywistych warunkach lotu.

Narzędzia dostarczone przez partnerów posłużą do demontażu produkcyjnych skrzydeł modelu A340 I wymiany ich na nowe skrzydła z przepływem laminarnym dla potrzeb testów. We wstępnej fazie projektowania partnerzy opracowali koncepcje I projekty niezbędnych skomplikowanych narzędzi, które zostały zatwierdzone przez konsorcjum Airbus. W miarę postępów projektu BLADE opracowane konstrukcje są dostosowywane do nowych wymagań, co wiąże się z rozszerzaniem zakresu projektu.

Jednym z oczekiwanych wyników jest potwierdzenie, że określony profil skrzydła jest w stanie utrzymywać przepływ laminarny w dopuszczalnych granicach stabilności. Wykorzystanie tej technologii w samolotach pasażerskich przyszłości powinno zwiększyć wydajność I ekologiczność transportu lotniczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę