Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GREENBARRELS — Wynik w skrócie

Project ID: 306997
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Transport

Czystsze silniki dla bardziej ekologicznego lotnictwa

Projekt finansowany ze środków unijnych pomyślnie rozwinął kluczowe składniki silników lotniczych dla innowacyjnych systemów napędowych przeznaczonych dla samolotów przyszłości.
Czystsze silniki dla bardziej ekologicznego lotnictwa
Niezależnie od tego, czy mówimy o operatorach czy producentach, cały przemysł lotniczy podziela takie same kluczowe cele: zmniejszenie kosztów poprzez zmniejszenie zużycia paliwa, zmniejszenie szkodliwych emisji oraz poziomu hałasu. Jedną z najbardziej niesamowitych nowych konstrukcji silników, obiecujących, że samoloty są bardziej przyjazne dla środowiska i mniej kosztowne, są odkryte śmigła przeciwbieżne (CROR), opracowywane jako demonstrator technologii w ramach europejskiego programu badawczego "Czyste niebo".

Architektura silnika z odkrytymi śmigłami przeciwbieżnymi pozwala na uzyskanie wysokiego wzrostu współczynnik obejścia w porównaniu z obecnymi silnikami. Współczynnik obejścia silnika z odkrytymi śmigłami przeciwbieżnymi może osiągnąć 50:1 w porównaniu do współczynnika osiąganego przez obecnie stosowane silniki, tj. 14:1. Wyposażone w dwa zestawy nieosłoniętych ostrzy, które obracają się w przeciwnych kierunkach, mogą zmniejszyć zużycie paliwa o 30% w porównaniu z konstrukcją obecnych samolotów.

Projekt GREENBARRELS (Contra-rotating open rotor (CROR) propeller barrels) poparł inicjatywę "Czyste niebo w Europie" poprzez projektowanie, produkcję i dostarczanie kilku kluczowych elementów, które mają zostać zintegrowane z silnikiem CROR, opracowywanym w ramach inicjatywy UE.

Komponenty opracowane przez zespół projektowy to tak zwane kanały przejściowe i dolotowe kolektory - zwane beczkami ze względu na swój kształt. Funkcje tych elementów obejmują kierowanie przepływu strumienia głównych gorących gazów do wylotu, kierowania wtórnego strumienia powietrza i doprowadzanie chłodzącego strumienia powietrza do oleju smarowego.

Szczególny nacisk kładziony był na znalezienie właściwego projektu konstrukcji w celu utrzymania funkcjonalnych i niszczących obciążeń. Opracowanie obejmowało analizę przypadków obciążenia, analizę dynamiczną, analizę zmęczenia, analizę montażu, analizę produkcji i analizę właściwego planu jakości dla poszczególnych części.

Praca GREENBARRELS jest częścią demonstratora zintegrowanej technologii Zrównoważonego i Ekologicznego Silnika (SAGE) w ramach inicjatywy Czyste Niebo. Zajmuje się on rozwijaniem technologii silników dla niskoszumowych i lekkich układów niskociśnieniowych, o wysokiej sprawności, niskich emisjach tlenków azotu i o małej masie rdzeni oraz nowych konfiguracji, takich jak odkryte śmigła przeciwbieżne i intercoolery. Wysiłki te mają na celu dostarczenie przemysłowi lotniczemu bardziej wydajnych i czystszych samolotów w przyszłości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Lotnictwo, samolot, zużycie paliwa, odkryte śmigła przeciwbieżne, GREENBARRELS, kolektory dolotowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę