Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MACH-to — Wynik w skrócie

Project ID: 315360
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Niemcy

Technologie ulepszające przemysł włókienniczy

Jeden z projektów finansowanych ze środków UE zademonstrował korzyści, jakie mogłaby przynieść europejskiemu przemysłowi włókienniczemu modernizacja maszyn dziewiarskich.
Technologie ulepszające przemysł włókienniczy
W ramach wcześniejszego finansowanego przez UE projektu badawczego Nu-Wave stworzono prototypowy zestaw modernizacyjny do maszyn dziewiarskich, który spotkał się z dużym zainteresowaniem na targach branżowych. Modernizacja pozwoliła zmniejszyć zużycie energii i koszty eksploatacji.

Aby wprowadzić zestaw modernizacyjny na rynek, powstał wspierany ze środków UE projekt MACH-TO (Industrial validation of Nu-Wave new generation of sustainable and efficient textile machinery and development of a strategy to enter the market), obejmujący kilka małych i średnich przedsiębiorstw w branży. Celem projektu była budowa pełnoskalowego zestawu demonstracyjnego, przeprowadzenie testów obciążeniowych i stworzenie modelu biznesowego.

Członkowie konsorcjum zaprojektowali i zainstalowali zestaw modernizacyjny dla dwóch różnych maszyn dziewiarskich używanych w zakładach włókienniczych. W ramach projektu MACH-TO wykonano też na tych maszynach rygorystyczne testy obciążeniowe.

Dodatkowo przeprowadzono analizy kosztów i ryzyka wprowadzenia zestawu modernizacyjnego na rynek i na podstawie ich wyników stworzono wstępny model biznesowy. Zainstalowanie zestawu modernizacyjnego pozwoli przyspieszyć produkcję o 20%, zmniejszyć zużycie energii o 80% i poszerzyć zakres zastosowań maszyn dziewiarskich.

Następnym krokiem partnerów projektu MACH-TO będzie wprowadzenie zestawu modernizacyjnego na rynek w celu wspomożenia europejskiego przemysłu włókienniczego, który obecnie przechodzi trudny okres. Zwiększenie wydajności maszyn dziewiarskich może przyczynić się do zwiększenia produktywności i konkurencyjności branży.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Tekstylia, maszyna dziewiarska, zestaw modernizacyjny, weryfikacja przemysłowa, maszyny włókiennicze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę