Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PORPARDET — Wynik w skrócie

Project ID: 222590
Źródło dofinansowania: FP7-SME

System wczesnego ostrzegania do wykrywania azbestu

Badacze z UE opracowali prototyp ręcznego systemu służącego do wykrywania w powietrzu obecności cząstek azbestu. Za pomocą tego urządzenia pracownicy budowlani będą w stanie szybciej wykryć obecność azbestu, co umożliwi im zastosowanie odpowiednich środków ochrony.
System wczesnego ostrzegania do wykrywania azbestu
Włókna azbestu są główną przyczyną niepełnosprawności oraz śmierci w branży budowlanej i w branżach pokrewnych. Jednak do tej pory procedura identyfikowania nieznanego włókna jako włókna azbestowego nie była prosta.

Nie istnieją obecnie szybkie i precyzyjne metody wykrywania obecności azbestu w środowisku przemysłowym. W związku z tym za cel projektu 'Portable particulate detection device' (PORPARDET) obrano identyfikowanie cząstek azbestu oraz analizowanie ich bezpośrednio na budowie.

Aby umożliwić wykrywanie włókien azbestu oraz ostrzeganie o ich obecności, wykorzystano ich właściwości optyczne. W następnej kolejności wykrywacz poddawał analizie wzór optyczny generowany w warunkach światła spolaryzowanego w celu wykrycia obecności włókien azbestu o określonym składzie chemicznym, takich jak azbest niebieski.

W ramach projektu PORPARDET opracowano dwa przenośne automatyczne systemy wykrywania. Podstawą działania tych innowacyjnych narzędzi są nowe metody koncentrowania I analizowania cząstek azbestu. Jeden z systemów to przenośne urządzenie z wbudowanym natychmiastowym alarmem, natomiast drugi to system montowany na blacie, umożliwiający uzyskiwanie szybkich lokalnych analiz ilościowych. W obu systemach można rejestrować wystawienie na działanie czynnika w czasie.

W ramach projektu PORPARDET pomyślnie wyprodukowano dwa prototypy oraz zweryfikowano zastosowany w nich obu system wykrywania. Niestety, ze względu na nieprzewidziane trudności techniczne wystąpiły opóźnienia w realizacji projektu, które uniemożliwiły przeprowadzenie końcowych testów kwalifikacyjnych obu systemów.

W związku z tym niezbędne jest podjęcie dalszych prac nad urządzeniami opracowanymi w ramach zakończonego już projektu PORPARDET. Po zrealizowaniu tych działań rozwojowych nowe urządzenia będą mogły zostać skomercjalizowane, a praca osób narażonych na kontakt z azbestem stanie się bezpieczniejsza.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę