Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wykrywanie zepsutej żywności i napojów

W ramach projektu finansowanego ze środków UE zaprojektowano dwa nowatorskie systemy do wykrywania ochratoksyny A (OTA) — częstej toksyny spożywczej. Usprawniając kontrolę jakości żywności, systemy te będą chronić zdrowie europejskich konsumentów.
Wykrywanie zepsutej żywności i napojów
Psucie się żywności powodowane przez żywe organizmy jest powszechnym i bardzo istotnym problemem. Ze względu na dużą toksyczność szczególnie poważnym zagrożeniem zdrowotnym jest skażenie różnego rodzaju produktów spożywczych i paszowych ochratoksyną A, toksyną wytwarzaną przez kilka gatunków grzybów.

Dlaczego konieczne jest zapewnienie ścisłego monitorowania obecności tej toksyny w żywności, napojach i paszach z wykorzystaniem szybkich i niezawodnych metod analitycznych. Spełnienie tego wymagania przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu OTASENS.

Głównym założeniem projektu było stworzenie systemu pozwalającego uprościć stosowane techniki przy jednoczesnym obniżeniu progu wykrywania obecności OTA w winie, piwie i paszach zbożowych. Osiągnięto to poprzez opracowanie dwóch typów nowych systemów opłacalnego wykrywania toksyny OTA.

Pierwszym urządzeniem jest inteligentny układ wykrywania TLC. Zastosowano w nim fotoczujniki do fluorescencyjnego wykrywania OTA w połączeniu z płytką do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) umożliwiającą rozdzielanie chromatograficzne. Drugim urządzeniem jest układ wykrywania typu lab-on-a-chip oparty na mikroteście immunologicznym. Wykorzystano w nim fotoczujniki do wykrywania chemiluminescencji na specjalnie przygotowanej powierzchni pokrytej odpowiednimi przeciwciałami, co umożliwia wykrycie reakcji antygenów na kontakt z cząsteczkami OTA.

Sukces zakończonego już projektu OTASENS zachęcił partnerów do zgłoszenia propozycji nowego projektu, dotyczącego przede wszystkim działań demonstracyjnych. Proponowany projekt miałby sprawdzić powtarzalność i niezawodność działania prototypów wykonanych w warunkach laboratoryjnych przed przystąpieniem do produkcji seryjnej. Powodzenie tej inicjatywy miałoby duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw żywności i napojów w całej UE oraz wszystkich sektorach z nimi związanych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę