Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czystsza i bezpieczniejsza praca rzeźni

Badacze z UE opracowali nowe pasy transmisyjne do rzeźni. Nowe pasy są higieniczne i energooszczędne, a przy tym rzadziej wymagają czyszczenia. Ich wprowadzenie powinno zwiększyć bezpieczeństwo europejskich konsumentów żywności.
Czystsza i bezpieczniejsza praca rzeźni
Pas transmisyjny to ciągła wstęga materiału używana do przenoszenia surowców lub przedmiotów. W przypadku przetwórstwa mięsa i drobiu wydajność systemu przenoszącego jest uzależniona od minimalizacji czasu przestojów na czyszczenie pasa.

Mając to na uwadze, powołano do życia finansowany ze środków UE projekt 'Hygienic and energy optimized conveyor belt for the slaughtering industry' (HYCON). Wśród celów projektu znalazło się opracowanie nowego materiału pasów o ulepszonych właściwościach oraz stworzenie automatycznego systemu czyszczenia, który znacząco poprawiłby higienę I zwiększył bezpieczeństwo żywności.

Uczestnicy projektu opracowali kilka innowacyjnych rozwiązań przyszłych problemów w zakresie przetwarzania produktów. Uwzględniono dwie różne koncepcje transportu: płaski przenośnik pasowy I zamknięty przenośnik pasowy.

W ramach projektu HYCON zbadano też możliwości stosowania niesmarowanych zębatek plastikowych, co pozwoliłoby napędzać pasy silnikiem niewymagającym smarowania. Stwierdzono jednak, że plastikowe zębatki nie byłyby w stanie sprostać wymaganemu zakresowi obciążeń I miałyby za małą żywotność, nawet gdyby były smarowane.

Typowe pasy transmisyjne przenoszą produkty w linii prostej, ale nie umożliwiają zakręcania. W ramach zakończonego już projektu HYCON rozwinięto jednak rewolucyjną koncepcję przenośnika umożliwiającego skręcanie w środowisku zamkniętym, aby chronić transportowane towary.

Badania zaowocowały nowym wynalazkiem w postaci pasa podwieszanego, który jest zwieszany z sufitu. W przyszłości ta innowacja może otworzyć drogę dla zupełnie nowych procesów w rzeźniach, umożliwiając ograniczenie potencjalnie niebezpiecznej pracy wózków widłowych.

W dłuższej perspektywie usprawnienie przetwarzania produktów spożywczych przełoży się na większe bezpieczeństwo pracowników I bezpieczniejsze produkty dla konsumentów w całej Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę