Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zupełnie nowe oblicze produkcji obuwia

Zespół finansowanego ze środków UE projektu wprowadził innowacje procesowe i techniczne w dziedzinie wzornictwa i produkcji obuwia. Wykorzystanie stworzonych rozwiązań pozwoli europejskim przedsiębiorstwom obuwniczym zwiększyć konkurencyjność w skali globalnej.
Zupełnie nowe oblicze produkcji obuwia
W ostatnich dziesięcioleciach bardzo nasiliła się globalna konkurencja w sektorze taniego obuwia, co spowodowało skierowanie europejskiego przemysłu obuwniczego przede wszystkim w stronę butów klasycznych i rekreacyjnych. Utrzymanie konkurencyjności w tych segmentach rynku wymaga skracania czasu wprowadzania na rynek i zmniejszania kosztów produkcji.

To właśnie przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu IDEA-FOOT . Zajęto się między innymi takim usprawnianiem procesów produkcji butów, aby umożliwić szybkie i wydajne wykonywanie małych partii produkcyjnych.

Dążąc do standaryzacji części buta, uczestnicy projektu IDEA-FOOT opracowali moduły oprogramowania wspomagającego projektowanie, aby ułatwić i przyspieszyć etap projektowania. Dodatkowo przekształcono strukturę procesu projektowania butów z szeregowej na równoległą, co pozwoliło zaoszczędzić do 50% czasu projektowania.

Zespół projektowy przygotował też oprogramowanie do komputerowego wspomagania produkcji, które pozwala przekazywać parametry procesu do zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych. Dzięki temu można skrócić czas konfigurowania maszyn, a jednocześnie poprawiać jakość i powtarzalność wykonania produktów.

Końcowa weryfikacja opracowanego przez zespół projektu IDEA-FOOT zintegrowanego procesu projektowania i produkcji zakończyła się powodzeniem. Zautomatyzowany zakład produkcyjny zwiększa elastyczność działalności, umożliwiając szybkie produkowanie bardzo małych partii obuwia w różnych stylach.

Łącząc tradycyjne maszyny z innowacyjnymi manipulatorami, uczestnicy zakończonego już projektu IDEA-FOOT opracowali nowe podejście do produkcji obuwia. Pozwoli to europejskim producentom obuwia wyróżniać się rynku globalnym i skutecznie konkurować nie tylko ceną, lecz również innowacyjnością.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę