Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Płynna żywność pod rosnącym ciśnieniem

Badacze europejscy opracowali udoskonalony system sterylizacji soków owocowych i mleczek roślinnych. Dzięki wykorzystaniu homogenizacji pod bardzo wysokim ciśnieniem (UHPH) metoda ta wymaga mniej energii i wprowadza mniej zanieczyszczeń niż krótka pasteryzacja w wysokiej temperaturze.
Płynna żywność pod rosnącym ciśnieniem
UHPH to nowa technologia, która może stanowić alternatywę dla konwencjonalnej sterylizacji żywności metodami termicznymi. Przepuszczenie płynnej żywności przez zawór wysokociśnieniowy daje bardzo dobrą stabilność i ograniczenie liczby mikroorganizmów.

Wykorzystanie technologii UHPH do produkowania bezpiecznej żywności z zachowaniem wszystkich jej wartości odżywczych było jednym z celów finansowanego ze środków UE projektu FUNENTECH . Inne przyjęte cele związane z wykorzystaniem tej technologii to tworzenie kosmetyków naturalnych o wysokiej wartości dodanej oraz opracowanie systemów doprowadzających, które pozwoliłyby stabilizować związki biologicznie aktywne.

Przyjmując za punkt wyjścia osiągnięcia dwóch wcześniejszych projektów z tej dziedziny, zespół projektu FUNENTECH zajął się badaniem możliwych zastosowań technologii UHPH. Prace projektowe skoncentrowano przede wszystkim na wykorzystaniu metody UHPH przy produkcji płynnych produktów żywnościowych i preparatów dla osób o szczególnych wymaganiach żywieniowych.

W toku prac projektu FUNENTECH przeprowadzono badania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa procesu oraz udoskonalenie właściwości funkcjonalnych i wartości odżywczych. Zespół projektowy przygotował różnorodne analizy dotyczące akceptacji opracowanych procesów i samych produktów przetwarzanych metodą UHPH przez konsumentów.

Aby zoptymalizować maszyny UHPH, uczestnicy projektu FUNENTECH badali wpływ różnorodnych geometrii zaworu wysokociśnieniowego. Ponadto badacze przeprojektowali zawory z użyciem nowych materiałów, aby zwiększyć precyzję kontroli parametrów i wytrzymałość systemu.

Zastosowanie technologii UHPH w faktycznych procesach przemysłowych pozwoli wprowadzać na rynek spożywczy zupełnie nowe produkty. Opracowana metoda może też znaleźć zastosowanie w innych sektorach, na przykład w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę