Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sprawniejsza działalność małych firm dzięki sieciom współpracy

Zespół projektu finansowanego ze środków UE opracował nowe praktyki współpracy, aby usprawnić wzajemne kontakty małych przedsiębiorstw w różnych sektorach przemysłu. Prace skoncentrowano na stworzeniu łatwo dostępnych i zaawansowanych technicznie usług umożliwiających budowanie społeczności i sieci kontaktów oraz współdziałanie w takich strukturach.
Sprawniejsza działalność małych firm dzięki sieciom współpracy
Globalny kryzys gospodarczy okazał się szczególnie dotkliwy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Sygnały napływające ze stowarzyszeń europejskich MŚP są niepokojące — w związku z kryzysem około 40% takich firm stoi w obliczu likwidacji lub poważnej zmiany profilu działalności.

Projekt 'Empowering business ecosystems of small service enterprises to face the economic crisis' (EBEST) pomaga MŚP w świadczeniu usług dla innych firm. Tego typu podmioty są powszechne między innymi w sektorze włókienniczym, budowlanym, mechanicznym, informatycznym I medialnym. Działalność tych firm wnosząca wartość dodaną jest realizowana na etapach pośrednich łańcucha wartości i/lub w fazach napraw I konserwacji.

Celem uczestników projektu EBEST było opracowanie, sprawdzenie I wypromowanie nowych praktyk współdziałania w obrębie poszczególnych ekosystemów biznesowych I między nimi. Zastosowano podejście oparte na wykorzystaniu wspólnej wiedzy, uzgodnionego zbioru reguł I kodeksów postępowania oraz zestawu narzędzi informatycznych wspomagających działanie sieci MŚP. Dzięki zastosowaniu takich narzędzi sieć przedsiębiorstw może działać jak jednolita, wydajna organizacja, aby skuteczniej realizować codzienne zamówienia I zlecenia klientów.

Kierując się wyznaczonymi celami, operacyjnymi I fundamentalnymi, prace projektowe skoncentrowano na innowacji w dwóch głównych obszarach: modeli współdziałania I narzędzi współdziałania. Prace podzielono na obszary tematyczne: weryfikację wizji EBEST, zaprojektowanie I stworzenie komponentów organizacyjnych I technologicznych oraz zintegrowanie komponentów z modelem organizacyjnym I platformą oprogramowania. Czwarty etap obejmował weryfikację rozwiązania EBEST w rzeczywistym środowisku w celu ostatecznego dopracowania. Za najlepszą metodę zachęcania do wprowadzania I wdrażania rozwiązania w ekosystemach biznesowych uznano intensywną fazę demonstracyjną.

W Belgii I Hiszpanii przeprowadzono programy pilotażowe w celu przetestowania komponentu kształtowania ekosystemu. Weryfikację portalu współdziałania przeprowadzono w Grecji I na Węgrzech, a platformy operacyjnej we Włoszech I na Słowacji.

Zespół projektu EBEST pomyślnie osiągnął wyznaczone cele szczegółowe, a wyniki tych I innych doświadczeń weryfikacyjnych dowiodły licznych korzyści I potencjału osiągnięcia ogólnego celu projektu. Wyniki projektu powinny przynieść korzyści dla stowarzyszeń MŚP, przedsiębiorstw posiadających ugruntowane łańcuchy dostaw, podmiotów z sektora informatyki I biznesu oraz instytucji politycznych, którym rozwiązanie EBEST pomoże w promowaniu koncepcji sieci MŚP.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę