Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oczyszczanie wód balastowych impulsami elektrycznymi

Przenoszenie inwazyjnych mikroorganizmów morskich w wodach balastowych stanowi coraz poważniejszy problem, który skłonił badaczy do opracowania nowego systemu oczyszczania wody.
Oczyszczanie wód balastowych impulsami elektrycznymi
Inwazyjne organizmy morskie przynoszą w skali globalnej ogromne straty ekonomiczne, szacowane na 500 mld USD rocznie. Ze względu na coraz częstsze przypadki przenoszenia gatunków inwazyjnych w wodach balastowych przyjęto nowe przepisy, które wymagają stosowania bardziej rygorystycznych metod oczyszczania.

Zadaniem zespołu finansowanego przez UE projektu ECOSEASAFE było opracowanie systemu oczyszczania wód balastowych wykorzystującego impulsy elektryczne. System jest przyjazny dla środowiska, łatwy w użyciu i opłacalny.

Kluczem do skuteczności systemu jest zastosowanie ukształtowanego impulsu elektrycznego z natychmiastową zmianą kierunku impulsu. Pozwala to zabijać znajdujące się w wodzie mikroorganizmy bez wytwarzania niestabilnych związków chemicznych, na przykład wolnego chloru.

Po przetestowaniu różnych elektrod i stopów metali badacze opracowali w warunkach laboratoryjnych niezbędny sprzęt i oprogramowanie dla systemu. Udało się osiągnąć zadowalającą inaktywację bakterii bez generowania wykrywalnych ilości wolnego chloru.

Zbudowano większą wersję prototypu, wyposażoną w interfejs użytkownika i funkcje rejestrowania danych. Urządzenie było testowane w oczyszczalni wód balastowych i w toku ponad miesięcznej eksploatacji funkcjonowało zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych.

Zespół projektu ECOSEASAFE pomyślnie opracował opłacalny i bezpieczny system oczyszczania wód balastowych. Oczekuje się, że w najbliższych latach stworzone rozwiązanie uzyska znaczny udział w rynku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę