Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czuwanie nad wysoką i powtarzalną jakością wina

Badacze stworzyli prototypowe narzędzie do monitorowania stężenia markerów fermentacji podczas produkcji wina. Narzędzie może stanowić opłacalną i korzystną czasowo alternatywę dla istniejących technik monitorowania, a jego wprowadzenie mogłoby zwiększyć konkurencyjność małych europejskich zakładów winiarskich.
Czuwanie nad wysoką i powtarzalną jakością wina
Kluczem do uzyskania doskonałego wina jest kontrola jakości na etapie fermentacji. Tradycyjne metody wymagają czasochłonnego preparowania i oczyszczania próbek, a dodatkowo są podatne na błędy ludzkie.

Oznacza to, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) winiarskie szczególnie pilnie potrzebują niezawodnego narzędzia działającego w czasie rzeczywistym, które byłoby zarazem opłacalne i łatwe w użyciu. Prace nad stworzeniem takiego narzędzia zainicjował zespół finansowanego ze środków UE projektu VITISPEC.

Czynna współpraca MŚP z badaczami i partnerami przemysłowymi umożliwiła zdefiniowanie potrzeb technologicznych. Następnie określono analityczne metody odniesienia dla parametrów fermentacji, między innymi stężenia alkoholu i cukru.

Różne struktury chemiczne tych cząsteczek dają po oświetleniu światłem podczerwonym unikalne widmo pochłaniania światła. Zjawisko to wykorzystano w nowym narzędziu do monitorowania, które połączono z nową techniką próbkowania eliminującą potrzebę filtrowania próbek.

Instalacja laboratoryjna narzędzia została rozbudowana do postaci wstępnego prototypu urządzenia nadającego się do wdrożenia w nowoczesnych zakładach winiarskich. Zastosowano modułową konstrukcję obejmującą jednostkę pomiarową, komputer, interfejs użytkownika oraz jednostkę do przetwarzania odpadów płynnych i środków czyszczących.

Badacze sprawdzili skuteczność prototypu podczas winobrania w Hiszpanii, instalując urządzenie w zakładzie jednego z partnerów przemysłowych projektu. Narzędzie dokładnie określiło poziomy etanolu i cukrów ulegających fermentacji, jednak osiągnięcie podobnej skuteczności dla glicerolu i kwasów będzie wymagać dalszych prac.

Członkowie konsorcjum mają nadzieję, że dalsza rozbudowa prototypu doprowadzi do stworzenia komercyjnego systemu, który będzie stanowić opłacalne rozwiązanie dla MŚP i małych winiarni rodzinnych. Powinno to poprawić jakość i powtarzalność cech win produkowanych w takich zakładach, co umocniłoby pozycję mniejszych producentów na rynku, a pośrednio również pozycję Europy jako światowego lidera w produkcji wina. Opracowane narzędzie mogłoby też znaleźć zastosowanie w produkcji piwa, destylatów, winiaków, likierów i soków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę