Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TERM — Wynik w skrócie

Project ID: 265546
Źródło dofinansowania: FP7-REGIONS
Kraj: Francja

Medycyna regeneracyjna — rozwiązanie doskonałe

Zaspokojenie potrzeb medycznych starzejącej się populacji będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem poczynienia postępów w dziedzinie inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej (TERM). Do korzyści należy zdrowie podczas starzenia się i zmniejszenie kosztów medycznych i społeczno-ekonomicznych.
Medycyna regeneracyjna — rozwiązanie doskonałe
Rynek ogólnoświatowy w sektorze medycyny regeneracyjnej jest wart miliardy euro i oczekuje się, że w najbliższych latach zapotrzebowanie będzie dynamicznie rosnąć. Jednakże zaledwie 15% innowacyjnych produktów medycznych jest dostępnych w sprzedaży. Przytłaczająca większość — 75% — jest dopiero na początkowych lub pośrednich etapach prac klinicznych.

Projekt TERM daje nadzieję na odzyskanie funkcji uszkodzonych komórek, tkanek i narządów. Zastosowania obejmują leczenie poważnych urazów od poparzeń do uszkodzeń rdzenia kręgowego, jak również przewlekłych chorób, jak niewydolność serca, udar, cukrzyca i choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego.

Trzynaście organizacji europejskich zainicjowało finansowany przez UE projekt TERM, który ma na celu wspomagać badaczy europejskich współpracujących na tym złożonym, interdyscyplinarnym polu. Prace obejmowały budowanie wiedzy eksperckiej, edukację, transfer technologii i infrastruktury, aby przyciągnąć inwestorów w postaci instytucji publicznych i firm prywatnych, w celu wsparcia prac badawczo-rozwojowych.

Uczestnicy projektu TERM rozpoczęli od analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Określono dzięki temu potencjał badawczy i możliwości prowadzenia prac w Europie. Na podstawie tych wyników ustanowiono bazę danych obejmującą 124 organizacje zaangażowane w badania z dziedziny medycyny regeneracyjnej. Opracowano też wspólny plan działania.

Głównym osiągnięciem było stworzenie interaktywnego i wielofunkcyjnego portalu internetowego. To narzędzie pozwala identyfikować zespoły o podobnych lub uzupełniających się zainteresowaniach badawczych, zarządzać projektami, tworzyć sieci współpracy i znajdować potencjalne źródła finansowania.

Zorganizowano wydarzenia mające na celu dobieranie współpracowników, zwiększanie produktywności i wspieranie skoordynowanych działań, w tym warsztaty. Prowadzono programy wymiany naukowej i pomocy mentorskiej, aby zwiększać mobilność badaczy i budować ich kompetencje.

Zaproponowano stworzenie multiregionalnego programu wspierania innowacji i nowych modeli biznesowych, aby przyciągać inwestorów i przyspieszyć wprowadzanie obiecujących technologii na rynek.

Działania i wyniki projektu TERM powinny szybko uzupełnić lukę w innowacyjności pomiędzy Europą a USA i zwiększyć konkurencyjność UE w dziedzinie medycyny regeneracyjnej. Opracowanie niedrogich, ściśle dopasowanych do danego pacjenta terapii będzie ogromnym wsparciem dla europejskich systemów służby zdrowia i przyczyni się do zachowania aktywności i zdrowia u seniorów. W dalszej perspektywie takie choroby, jak rak, cukrzyca czy choroba Alzheimera, przejdą do historii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Medycyna regeneracyjna, opieka zdrowotna, starzenie, inżynieria tkankowa, choroby
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę