Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUJO-LIMMS — Wynik w skrócie

Project ID: 295089
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Francja
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Europejskie innowacyjne nanotechnologie w Japonii

Aby podjąć nowe wyzwania w zakresie badań nad mikro- i nanotechnologiami, pierwsze w Japonii międzynarodowe laboratorium Komisji Europejskiej otwarło swoje progi dla czterech nowych partnerów z Europy.
Europejskie innowacyjne nanotechnologie w Japonii
Laboratorium LIMMS (Laboratory for Integrated Micro-Mechatronic Systems) zostało utworzone w 1995 roku przez instytut INSIS (Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes) krajowego centrum badań naukowych CNRS (Centre National de la Recherche Sscientifique) i instytut IIS (Institute of Industrial Science) Uniwersytetu Tokijskiego. W 2004 roku laboratorium LIMMS uzyskało status międzynarodowego ośrodka badawczego, dzięki czemu może korzystać z dofinansowania UE.

Celem finansowanego przez UE projektu EUJO-LIMMS (Europe-Japan opening of LIMMS) było zacieśnienie współpracy między naukowcami z Europy i Japonii. Projekt rozpoczął się w grudniu 2011 r. od zaproszenia czterech nowych europejskich partnerów. Rozszerzeniu współpracy w ramach LIMMS przyświecała myśl o przekroczeniu dotychczasowych granic technologii mikro- i nanoukładów.

Do udziału w projekcie LIMMS zaproszono École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ze Szwajcarii, Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) z Uniwersytetu we Fryburgu w Niemczech, VTT Technical Research Centre z Finlandii oraz Institute for Nanotechnology z Uniwersytetu w Twente w Holandii. Zarówno CNRS, jak i Uniwersytet Tokijski współpracowały wcześniej z trzema pierwszymi instytutami.

Podczas czteroletniego projektu naukowcy goszczący w laboratorium LIMMS i uczestniczący w projekcie EUJO-LIMMS pracowali nad innowacyjnymi urządzeniami o niezwykle małych rozmiarach. Prowadzone przez nich badania koncentrowały się na zastosowaniach w elastycznych układach elektronicznych, optyce, nanotechnologii oraz bioinżynierii cząsteczkowej i komórkowej.

Wspólne wysiłki doprowadziły do powstania przełomowej technologii produkcji mikro- i nanoukładów 3D. Opracowano cztery nowe technologie oparte na litografii z użyciem termicznych sond skanujących, zaawansowanej litografii szablonowej, formowaniu w skali mikrometrycznej oraz produkcji metodą „roll-to-roll”. Technologie te umożliwiają rozwój miniaturowych urządzeń elektronicznych bez użycia drogiego sprzętu czy wysoko wykwalifikowanych operatorów.

Naukowcy zbudowali również miniaturowe sondy neuronowe oraz stworzyli metody kontrolowanej hodowli neuronów na odpowiednich podłożach. Metody te obejmują łączenie sond przewodami i usztywnianie powstałej konstrukcji za pomocą biokompatybilnych polimerów. Ponadto naukowcy pracowali nad metodami układania komórek w określone konfiguracje dwu- i trójwymiarowe.

Projekt EUJO-LIMMS pozwolił zacieśnić współpracę pomiędzy czterema nowymi partnerami i zwiększył ich rozpoznawalność w Japonii. Dzięki zaangażowaniu dodatkowych partnerów z Europy w projekt LIMMS udało się ustanowić wyjątkowe partnerstwo pomiędzy UE a Japonią umożliwiające dalszy rozwój mikro- i nanotechnologii oraz ich zastosowanie np. w farmaceutyce i bioinżynierii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanotechnologia, EUJO-LIMMS, bioinżynieria, nanoprodukcja, neurony
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę