Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MEDIA & CITIZENSHIP — Wynik w skrócie

Project ID: 217480
Źródło dofinansowania: FP7-SSH

Media ponadnarodowe kształtują krajobrazy polityczne

Obawy związane z fundamentalizmem islamskim sprawiły, że społeczności muzułmańskie w Europie znalazły się w centrum debat politycznych i medialnych. W związku z tym zbadano, w jaki sposób telewizja arabskojęzyczna wpływa na integrację w społeczeństwach wielokulturowych i na kontekst polityczny obywatelstwa.
Media ponadnarodowe kształtują krajobrazy polityczne
Równolegle z tworzeniem przestrzeni kultur mieszanych przez procesy globalizacji funkcjonuje zglobalizowana infrastruktura mediów, która gromadzi ponadnarodowe społeczności widzów i kształtuje sferę publiczną. Znajduje to odzwierciedlenie na różnych poziomach i w różnych grupach społecznych, ponieważ debata publiczna wykracza obecnie poza granice tradycyjnych państw narodowych, do których jest ograniczony udział w społeczeństwie demokratycznym. W tym kontekście projekt MEDIA AND CITIZENSHIP stanowi pierwsze ogólnoeuropejskie badanie sposobu, w jaki tożsamość polityczna w UE jest na nowo kształtowana przez ponadnarodową kulturę telewizyjną, stanowiącą wspólną sferę publiczną dla społeczności muzułmańskich.

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu zebrali dane ze stolic Niemiec, Hiszpanii, Francji, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W tych krajach oraz na Cyprze przeprowadzono też badania w grupach fokusowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób osoby arabskojęzyczne postrzegają obywatelstwo w kontekście korzystania z mediów i przynależności do kultury kraju zamieszkania.

Korzystając z ankiet, rejestrów telewizyjnych i dyskusji w grupach fokusowych, zespół projektu MEDIA AND CITIZENSHIP zajął się gromadzeniem danych jakościowych i ilościowych na temat nawyków związanych z oglądaniem telewizji, postrzegania mediów oraz pojmowania pojęcia obywatelstwa w społecznościach arabskojęzycznych. Innym obszarem badań były metody testowania obywatelstwa z uwzględnieniem zakładanego przekazu medialnego i sposobu jego postrzegania przez obywateli arabskojęzycznych.

Zorganizowano szereg wydarzeń z udziałem publiczności, mających na celu omówienie wyników badań z samymi społecznościami oraz zaangażowanie ich we wpływanie na politykę na poziomie krajowym i europejskim. Partnerzy projektu przygotowali też krótki materiał dokumentalny prezentujący wyniki. Pokazano w nim wydarzenia publiczne w poszczególnych krajach oraz migawki codziennej sytuacji życiowej arabskojęzycznych mieszkańców z badanych stolic europejskich, opatrując je komentarzem ekspertów w dziedzinie mediów i przynależności obywatelskiej.

Wiedza zdobyta podczas badań i innych działań projektu MEDIA AND CITIZENSHIP będzie wspomagać doradztwo polityczne w kwestiach dotyczących mediów i ich regulacji. Wyniki projektu niosą implikacje dla formułowania polityki w dziedzinie mediów i konwergencji, znajomości mediów, obywatelstwa kulturowego i polityki imigracyjnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę