Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PEGASUS — Wynik w skrócie

Project ID: 226465
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE

Czy Europejczycy zaakceptują zwierzęta modyfikowane genetycznie?

Badanie nad wykorzystaniem zwierząt genetycznie modyfikowanych (GM) w produkcji żywności i leków rzuca nowe światło na obawy społeczne dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska, etyki, kultury i ekonomii. Zgromadzone informacje będą pomocne przy tworzeniu polityk dotyczących hodowli i komercjalizacji zwierząt GM.
Czy Europejczycy zaakceptują zwierzęta modyfikowane genetycznie?
Modyfikacja genetyczna polega na sklonowaniu i połączeniu komórek różnych organizmów, które nie krzyżują się w sposób naturalny, oraz sztucznym przeniesieniu materiału genetycznego między organizmami. Zwierzęta GM mają wiele cech korzystnych dla produkcji żywności i leków, jednak konieczne jest oszacowanie zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, a także kwestii etycznych i kulturowych związanych z modyfikowaniem genetycznym zwierząt.

W ramach finansowanego przez UE projektu 'Public perception of genetically modified animals - science, utility and society' (PEGASUS) badano społeczne postrzeganie oraz czynniki ekonomiczne, zdrowotne I ekologiczne dotyczące zwierząt GM, aby pomóc prawodawcom w tworzeniu polityki. W celu oceny zagrożeń I korzyści przeprowadzono studia przypadków dotyczące zwierząt lądowych I wodnych, a także farmaceutycznych produktów końcowych.

Badacze ustalili, że społeczeństwo jest generalnie nastawione bardziej negatywnie do zwierząt GM niż do genetycznie modyfikowanych roślin, szczególnie tych wykorzystywanych w żywności, a w mniejszym stopniu w lekach. Inne dane wskazują, że do zwierząt GM należy podchodzić indywidualnie, badając różne rodzaje zwierząt I różne przyczyny modyfikacji.

Ustalono, że oceny zagrożeń I korzyści powinny uwzględniać potencjalne zagrożenia dla zdrowia I środowiska oraz zagrożenia społeczno-ekonomiczne w krajach mających być odbiorcami eksportowanych zwierząt GM. Chodzi o to, by kraje wytwarzające nie czerpały korzyści z technologii genetycznej modyfikacji zwierząt kosztem na przykład krajów rozwijających się.

Inne ważne zalecenie dotyczyło wspierania przez UE badań mających na celu udoskonalenie technik tworzenia zwierząt GM oraz oceny potencjalnych skutków takich zabiegów. Wsparcie to powinno uwzględniać preferencje społeczeństwa, dla którego ważna jest możliwość dokonywania wyboru przez konsumentów I które skorzystałoby na certyfikowanych oznaczeniach pozwalających odróżnić produkty, w których wykorzystano zwierzęta modyfikowane genetycznie.

Podsumowując, ustalenia te wskazują na akceptację społeczną jako czynnik decydujący, jeśli chodzi o technologie genetycznej modyfikacji zwierząt. Komunikacja I większe zaangażowanie społeczne w tworzenie nowych polityk umożliwi zatem poznanie potencjalnych zagrożeń I korzyści związanych ze zwierzętami GM.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę