Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

W kierunku fabryki przyszłości

W ramach unijnej inicjatywy prowadzone są prace mające sprawić, że współczesne fabryki staną się bardziej produktywne i bardziej energooszczędne oraz będą generować mniej odpadów — a tym samym staną się bardziej zrównoważone.
W kierunku fabryki przyszłości
Odpowiedzialność za wysokie zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych przez przemysł wytwórczy ponoszą przede wszystkim kraje rozwinięte. W skali globalnej sektor ten jest największym producentem dwutlenku węgla, pochłaniając przy tym 37% całej energii uzyskiwanej ze źródeł pierwotnych.

Finansowany ze środków UE projekt EMC2-FACTORY (Eco manufactured transportation means from clean and competitive factory) zapoczątkuje proces tworzenia fabryk spełniających lub przekraczających cele europejskie na rok 2020 w zakresie zrównoważonej energii i przeciwdziałania zmianom klimatu. W skład konsorcjum wchodzą przedstawiciele przemysłu, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz czołowe ośrodki badawcze i akademickie, specjalizujące się w technologiach dla przemysłu motoryzacyjnego, kolejowego i lotniczego.

Badacze przeprowadzili analizy wymagań dla czystszych środowisk produkcyjnych o większej wydajności wykorzystania zasobów, określając przy tym kluczowe wskaźniki wydajności. Wybrali także najbardziej odpowiednie istniejące technologie oraz zmodernizowali szereg technologii obróbki, łączenia i montażu.

Zbadali także strategie minimalizacji ilości odpadów, odzyskiwania energii i maksymalnie wydajnego korzystania z zasobów i prowadzono prace nad czujnikami do monitorowania i wspomagania tych strategii. Zespół pracował nad oprogramowaniem do symulacji i optymalizacji, które usprawni ewaluacje ekologiczne systemów produkcyjnych, konstrukcji i procesów zarządzania.

Konsorcjum przetestowało te nowe technologie i procesy w pilotażowych zakładach produkcyjnych sektora motoryzacyjnego, kolejowego i lotniczego. Rezultaty projektu EMC2-FACTORY umożliwią stworzenie platformy dla zrównoważonych i dochodowych fabryk, które będą maksymalnie wydajnie korzystać z zasobów i energii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Fabryka, energooszczędny, produkcja, motoryzacyjny, kolejowy, lotniczy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę