Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kontrolowane uwalnianie środków zwalczających drobnoustroje

Biocydy dodawane do materiałów budowlanych i wykończeniowych w celu zapobiegania rozwojowi drobnoustrojów są względnie mało skuteczne i mają negatywny wpływ na środowisko. Rozwiązaniem tego problemu może już wkrótce być nowatorska technologia inteligentnego uwalniania.
Kontrolowane uwalnianie środków zwalczających drobnoustroje
Duże konsorcjum finansowane ze środków UE zajęło się koncepcjami przedłużania okresu eksploatacji produktów poprzez metody inteligentnie wywoływanego uwalniania. Prace prowadzono w ramach projektu "Smart release of biocides in finishing materials for the sector of construction" (AXIOMA). Naukowcy skoncentrowali się na rozwoju glonów i grzybów na farbach i tynkach wewnętrznych i zewnętrznych oraz na rozwoju grzybów na płytkach i fugach w kuchniach oraz łazienkach.

Do materiałów budowlanych dodawano nanoglinki z różnymi modyfikatorami powierzchni. Naukowcy wykazali, że możliwe jest wprowadzanie nanoglinek do konwencjonalnej produkcji farb i tynków w stężeniu wystarczającym do osiągnięcia zakładanych wyników. Duży wpływ na tempo uwalniania biocydów miały różnice w recepturach, ale we wszystkich przypadkach zastosowanie technologii nanoglinki znacznie poprawiało wyniki.

Dzięki technologii BioSwitch biocydy można włączać lub wyłączać w odpowiedzi na obecność enzymów wydzielanych przez drobnoustroje. Biobójczy pirytonian cynku jest już powszechnie używany w kosmetykach i może zostać objęty uproszczonym programem dla substancji aktywnych w ramach rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (528/2012). Środek ten poddano badaniom jako substancję opłacalną i skuteczną przeciwko szerokiemu spektrum drobnoustrojów. Warto podkreślić, że w toku projektu ograniczenia dotyczące stosowania biocydów stały się jeszcze bardziej restrykcyjne.

Badacze wstawiali biocydy do biopolimerów na bazie białek i tłuszczów. Podczas testów wykazano, że enzymy mogą docierać do biopolimerów w powłokach, i uzyskano prawidłowe uwalnianie biocydów w reakcji na kontakt ze sztucznymi enzymami. Dalsze prace optymalizacyjne będą dotyczyć rozmiarów cząsteczek oraz zapobiegania wymywaniu i przedwczesnemu uwalnianiu.

Modelowanie pozwoliło uzyskać cenną wiedzę na temat wpływu składu powłoki i warunków otoczenia na późniejsze uwalnianie biocydów. Opracowano specjalne oprogramowanie do prognozowania zagrożenia grzybami i glonami w środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych. Jest ono dostępne w witrynie internetowej projektu. Analiza cyklu życia nowych materiałów i technologii wykazała wyraźny pozytywny wpływ na środowisko w porównaniu z materiałami bazowymi.

Badacze z projektu AXIOMA dokonali znacznych postępów w technologiach inteligentnego uwalniania biocydów w materiałach budowlanych. Zwiększenie żywotności materiałów budowlanych dzięki wykorzystaniu opłacalnych i ekologicznych technologii biocydów powinno wspomóc funkcjonowanie całego sektora, który zmaga się ze skutkami rygorystycznych przepisów ekologicznych i wydłużającego się kryzysu gospodarczego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biocydy, materiały wykończeniowe, inteligentne uwalnianie, budowlane, pirytonian cynku
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę