Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjna metoda poprawy wyników oceny pracowników służby zdrowia w Afryce Subsaharyjskiej

Niedobór kompetentnych pracowników służby zdrowia należy do najpoważniejszych ograniczeń w poprawie zdrowia i skuteczności ratowania życia ludzi w Afryce. Aby usprawnić funkcjonowanie służby zdrowia w tym rejonie, uczestnicy finansowanej przez UE inicjatywy pracowali nad ulepszeniem jej usług.
Innowacyjna metoda poprawy wyników oceny pracowników służby zdrowia w Afryce Subsaharyjskiej
Członkowie finansowanego przez UE projektu PERFORM (Supporting decentralised management to improve health workforce performance in Ghana, Uganda and Tanzania) zajęli się problemem braków kadrowych na tym obszarze. Celem było zidentyfikowanie obszarów w obrębie zdecentralizowanych struktur zarządzania w Ganie, Tanzanii i Ugandzie, które można by usprawnić przy użyciu dostępnych zasobów.

Partnerzy projektu wykorzystali bazującą na działaniu metodę, aby wesprzeć regionalne zespoły zarządzania opieką zdrowotną (DHMT) w trzech rejonach każdego z tych krajów. DHMT przeprowadziły analizę sytuacyjną lokalnej służby zdrowia, kładąc szczególny nacisk na wyniki pracowników i problemy z dostarczaniem usług. Zidentyfikowali obszary, które wymagają usprawnień, i stworzyli strategie planowania odpowiednich zasobów ludzkich i systemów służby zdrowia, aby poprawić wyniki oceny pracy. Przy ciągłym wsparciu i udzielaniu wskazówek, DHMT nauczyły się monitorować implementację tych strategii i oceniać procedury oraz wyniki oceny pracy i ogólnie systemów służby zdrowia.

Korzyści z niektórych strategii były ewidentne jeszcze przed ukończeniem projektu. Ponadto DHMT uświadomiły sobie istotność monitorowania wyników przyjętych strategii i podjęły kroki w kierunku potrzebnych modyfikacji. Zaczęto również robić lepszy użytek z istniejących zasobów ludzkich i procesów zarządzania systemami służby zdrowia.

Projekt PERFORM przyczynił się do opracowania sposobów na poprawę zarządzania na poziomie regionalnym oraz poprawę wyników pracowników służy zdrowia w Afryce Subsaharyjskiej. Kluczowe instytucje służby zdrowia mają teraz do dyspozycji nowe zestawy umiejętności i kompetencji, które mogą doskonalić w kierunku tworzenia i ewaluacji interwencji ulepszających systemy służby zdrowia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ocena pracowników służby zdrowia, Afryka, usługi zdrowotne, PERFORM, regionalne zespoły zarządzania opieką zdrowotną
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę