Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Punktualne lądowania i starty

Opóźnienia na lotniskach narażają na niedogodności nie tylko podróżnych, ale także sektor transportu powietrznego. Problem ten mogłaby w znacznym stopniu rozwiązać innowacyjna, rozszerzona koncepcja zarządzania, umożliwiająca wspólne zawiadywanie działaniami od samego przybycia do terminalu, aż do jego opuszczenia.
Punktualne lądowania i starty
Nasileniu ruchu powietrznego i narastaniu liczby podróżnych nie towarzyszy niestety podobny wzrost przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrznej. Główną konsekwencją tej sytuacji są opóźnienia, powodowane w głównej mierze działaniami związanymi z obsługą, takimi jak przeglądy i uzupełnianie paliwa.

Jednym ze sposobów ograniczania opóźnień jest usprawnianie przepływu informacji między zainteresowanymi stronami na wszystkich etapach procesu. Aby sprostać temu wyzwaniu, europejska organizacja ds. bezpieczeństwa żeglugi powietrznej (Eurocontrol) opracowała koncepcję wspólnego podejmowania decyzji na lotniskach (A-CDM). Nie uwzględniono w niej jednak istotnych czynników zewnętrznych, mających wpływ na proces obsługi, takich jak działania prowadzone na użytkowej części lotniska, obejmujące przemieszczanie się podróżnych oraz załadunek i rozładunek bagażu.

Zespół finansowanego przez UE projektu 'Turnaround integration in trajectory and network' (TITAN) podjął pracę nad tymi ograniczeniami. Podczas procesu oceny uczestnicy projektu wskazali także niedoskonałości w samym procesie obsługi samolotów.

Za punkt wyjścia do usprawniania przepływu informacji oraz zwiększania skuteczności ich wykorzystania naukowcy obrali koncepcję A-CDM. Zaproponowali w tym celu sposoby integracji procesu obsługi samolotów z trajektorią biznesową samolotu (BT) oraz z sieciami zarządzania ruchem powietrznym (ATM). Przeanalizowali następnie wszystkie działania mające miejsce między przybyciem a odlotem, w tym zewnętrzne procesy wpływające na same procedury obsługi.

Dzięki zwiększeniu wydajności, uwzględnieniu czynników związanych z częścią użytkową lotniska oraz usprawnieniu przepływu informacji, naukowcom udało się opracować wszechstronny prototyp procedur wspomagających podejmowanie decyzji. Rozszerzony w ten sposób przepływ informacji między liniami lotniczymi, obsługą naziemną I operatorami lotniska umożliwi bardziej przewidywalną, elastyczną, wydajną I oszczędną obsługę. Wdrożenie tej technologii na szerszą skalę mogłoby znacząco podnieść jakość podróżowania, a jednocześnie konkurencyjność linii lotniczych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę