Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze badania w dziedzinie zdrowia w Azji

Do identyfikacji czynników społecznych wpływających na zdrowie i walki z nierównościami zdrowotnymi potrzebne są intensywne badania. Szczególnie kraje o niskich i średnich dochodach (LMIC) muszą rozwijać zrównoważony potencjał szkoleniowy i wspierać badania nad czynnikami społecznymi wpływającymi na zdrowie (RSDH).
Lepsze badania w dziedzinie zdrowia w Azji
Uczestnicy finansowanego przez UE projektu ARCADE RSDH (Asian regional capacity development for research on social determinants of health) podjęli działania w tym kierunku w Azji, chcąc uzyskać długoterminowe efekty. Zamierzali oni głównie wspomagać RSDH i dostarczyć miejscowym politykom danych do opartych na dowodach decyzji politycznych.

Uczestnicy projektu zamierzali przede wszystkim stworzyć zrównoważony potencjał szkoleniowy w azjatyckich LMIC, aby rozwijać i wspierać badania nad zdrowiem oraz warunkującymi je czynnikami społecznymi, i stworzyć dostosowane do lokalnych warunków strategie zmniejszania nierówności.

Aby to osiągnąć, wykorzystano różne narzędzia, takie jak innowacyjne, łączone kursy samokształceniowe dla studentów podyplomowych, oraz działania zwiększające potencjał nacelowane na uczestniczące instytucje. W sumie stworzono 38 modułów, z których 11 jest bezpłatnie dostępnych online.

Sieć 13 instytucji z Azji, Europy i Afryki południowej połączyła umiejętności i zasoby oraz dokonała wymiany studentów, aby ustanowić nową sieć budowania potencjału RSDH w LMIC. Utworzono trzy wspólne programy badawcze, a obecnie zespół opracowuje politykę badań podczas staży podoktorskich.

Badania wykazały, że w Azji niewątpliwie potrzebnych jest więcej kursów z dziedziny RSDH, ze szczególnym naciskiem na podstawowe umiejętności badawcze wśród doktorantów. Należy także zająć się kwestią zarządzania grantami na uczelniach partnerskich.

W sumie opublikowano 14 artykułów w różnej formie, w tym rozdziały w monografii akademickiej oraz artykuły w indyjskich czasopismach. Przedstawiciele projektu udzielili również wywiadu niezależnemu dziennikarzowi.

Oczekuje się, że projekt może mieć wpływ na potencjał RSDH na poziomie regionalnym, instytucjonalnym i indywidualnym, nawet po jego zakończeniu. Projekt ARCADE RSDH wpłynie na możliwości azjatyckich instytucji kształcenia absolwentów, którzy pomogą lokalnym politykom w identyfikacji i zrozumieniu problemów związanych z nierównościami zdrowotnymi oraz w zmniejszeniu ich poprzez zmianę warunkujących je czynników społecznych.

Dzięki innowacyjnym, zintegrowanym metodom nauczania, projekt ARCADE RSDH przyczyni się do poprawy potencjału i infrastruktury w Azji w zakresie badań, wniosków o granty i szkoleń. Absolwenci z programu będą dysponować umiejętnościami umożliwiającymi rozwijanie i reformowanie systemów opieki zdrowotnej z uwzględnieniem czynników społecznych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Badania nad zdrowiem, Azja, nierówność zdrowotna, społeczne determinanty zdrowia, ARCADE RSDH
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę