Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INNOVAHEALTH — Wynik w skrócie

Project ID: 282558
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH

Otwarte innowacje w dziedzinie opieki zdrowotnej

W ramach finansowanego ze środków UE projektu badano szereg wąskich gardeł dotyczących europejskich badań medycznych, a także analizowano możliwości ich wyeliminowania.
Otwarte innowacje w dziedzinie opieki zdrowotnej
W obliczu starzenia się społeczeństwa, coraz częstszego występowania chorób przewlekłych oraz obecnego klimatu ekonomicznego, stabilność europejskich systemów opieki zdrowotnej jest zagrożona. Aby rozwiązać te problemy, w ramach projektu 'Open innovation for health: A strategy for 2020' (INNOVAHEALTH) opracowano nowe strategie mające pomagać w realizacji celów programu "Horyzont 2020".

W 2012 r. w ramach projektu zorganizowano konferencję pod nazwą "Otwarte innowacje w dziedzinie zdrowia: strategia do roku 2020". Jej celem było stworzenie forum debaty na temat roli otwartych innowacji w rozwiązywaniu problemów, przed jakimi stoją badania medyczne.

Zespół najważniejszych zainteresowanych stron przygotował dokument strategiczny będący podstawą konferencji. Zawierał on ramy I zalecenia dotyczące utworzenia ekosystemu otwartych innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej w Europie.

W trakcie trzydniowej konferencji zaprezentowano I omówiono główne filary dokumentu strategicznego, przy udziale prawodawców I przedstawicieli przemysłu. Zorganizowano także prezentację dla Parlamentu Europejskiego, w wyniku której odbyły się rozmowy przy okrągłym stole.

Zdaniem uczestników projektu wdrożenie w praktyce zaleceń konferencji pozwoli Europie skutecznie wykorzystywać innowacje naukowe I technologiczne w dziedzinie opieki zdrowotnej. Projekt INNOVAHEALTH stanowił prototypową platformę umożliwiającą poszerzenie dyskusji na temat otwartej innowacji w tym ważnym obszarze.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę