Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Internetowe rozwiązanie problemu zmiany klimatu

Środki unijne pomagają w budowie internetowej platformy zawierającej wszystkie kwestie dotyczące klimatu w Afryce, aby pomóc w przełożeniu wyników badań na praktyczne działania.
Internetowe rozwiązanie problemu zmiany klimatu
Ekstremalne warunki i nieprzewidywalne wzorce pogodowe mają tragiczne konsekwencje dla Afrykanów, którzy żyją i utrzymują się z ziemi, jezior i mórz. W obliczu tych wyzwań, bardzo ważne jest, aby społeczności miały dostęp do najnowszej wiedzy naukowej i technologii w dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał projekt AFRICAN CLIMATE (Uptake of climate related research results through knowledge platforms with African collaboration partners), finansowany ze środków UE. W ramach projektu uruchomiono dynamiczny portal internetowy, który łączy aktywną sieć afrykańskich i europejskich badaczy oraz ekspertów ds. komunikacji.

Portal skupia się na pięciu głównych obszarach: badaniach, polityce, finansowaniu, dobrych praktykach i informacjach dotyczących poszczególnych krajów. Portal jest wielojęzyczny i interaktywny, regularnie aktualizowany o nowe wiadomości, zdarzenia, odnośniki i narzędzia praktyczne.

W portalu zamieszczono także filmy wideo i obrazy ukazujące twarze kryjące się za dobrymi praktykami w zakresie dostosowywania się do zmian klimatu i ich łagodzenia w Afryce. To podejście multimedialne obejmuje także zestawienia szczegółowo opisujące obecne i prognozowane wpływy zmian klimatu na każdy z 54 krajów na kontynencie.

Innym ważnym elementem portalu są liczne studia przypadków, przedstawiające dobre praktyki w zakresie łagodzenia zmiany klimatu. Przed zamieszczeniem ich w portalu badacze ocenili je zgodnie z określonymi kryteriami.

Portal AFRICAN CLIMATE ma za zadanie służyć jako baza wiedzy i punkt kontaktowy dla badaczy, podmiotów przygotowujących projekty i decydentów. Powinien on usprawniać i zwiększać udostępnianie wyników badań, rozszerzać współpracę, podnosić świadomość i zwiększać skalę skutecznych inicjatyw.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, Afryka, platformy wiedzy, łagodzenie zmiany klimatu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę