Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Droga do zrównoważonego rolnictwa

Naukowcy opracowali przewodnik przedstawiający różne podejścia do osiągnięcia zrównoważonego rolnictwa w Europie.
Droga do zrównoważonego rolnictwa
Zrównoważenie rolnictwa od dawna już stanowi dla UE jeden z priorytetów. Sektor ten jest przedmiotem wielu nowo powstałych polityk i podlega rosnącej presji konsumentów. Finansowany ze środków UE projekt FARMPATH (Farming transitions: Pathways towards regional sustainability of agriculture in Europe) miał na celu pomóc rolnikom w przystosowaniu do zmieniających się wymagań.

Ukończono dwadzieścia jeden badań przypadków rolnictwa zrównoważonego w różnych państwach członkowskich UE. Są one dostępne w formie raportów i zestawień w kilku wersjach językowych. Ponadto powstała sieć zwana Krajowymi Grupami Partnerstw Zainteresowany Stron, która decyduje o kształcie przyszłych prac.

Na podstawie przeglądów piśmiennictwa i europejskich statystyk, naukowcy odkryli także, że brak młodych rolników jest błędem w interpretacji danych. W rzeczywistości obecność młodych rolników związana jest z wielkością sektora rolnego, a także z jego dochodowością. Badacze ustalili także, że innowacje w dziedzinie rolnictwa często przychodzą spoza branży rolnej i sugerują, że zaangażowanie międzysektorowe poprawiłoby tę sytuację.

Na podstawie opinii naukowców, rolników i innych podmiotów zaangażowanych w innowacje w rolnictwie opracowany został podręcznik ukazujący różne ścieżki prowadzące do zrównoważoności. Zespół przygotował także raport programowy i stworzył sieć rolniczą celem spierania regionalnych inicjatyw.

Podręcznik FARMPATH pt. "Transition pathways towards sustainability in European agriculture" pomoże w rozpowszechnianiu wiedzy uzyskanej w trakcie realizacji projektu wśród naukowców, decydentów i rolników.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zrównoważone rolnictwo, rolnictwo, rolnicy, Krajowe Grupy Partnerstw Zainteresowanych Stron, innowacje w dziedzinie rolnictwa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę