Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FEED — Wynik w skrócie

Project ID: 222747
Źródło dofinansowania: FP7-INCO

Korzyści z pomyślnej współpracy australijsko-europejskiej

Przedłużenie nawiązanej w ramach projektu współpracy pomiędzy Australią i Europą umożliwiło zmaksymalizowanie związanych z tą współpracą możliwości. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu osiągnęli to poprzez szukanie popartych dowodami odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące współpracy.
Korzyści z pomyślnej współpracy australijsko-europejskiej
Forum na rzecz europejsko-australijskiej współpracy w dziedzinie nauki i technologii — FEAST (Forum for European–Australian Science and Technology Cooperation) to inicjatywa finansowana częściowo przez UE, realizowana od 2002 roku. Jej siedzibą jest Australijski Uniwersytet Narodowy (Australian National University, ANU), a celem jest wspomaganie współpracy badawczej pomiędzy Australią oraz Europą w imieniu całej australijskiej społeczności naukowej.

Rozszerzenie inicjatywy FEAST i przekształcenie jej w finansowany przez UE projekt o nazwie 'FEAST extension, enhancement and demonstration project' (FEED) miało miejsce w maju 2008 roku. Rozpoczął się wówczas nowy, ważny etap, w którym rolą inicjatywy FEAST stało się zacieśnianie współpracy pomiędzy Australią a Europą poprzez udzielanie popartych dowodami odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące współpracy. Ogólnym celem projektu było zmaksymalizowanie prawdopodobieństwa skutecznego wykorzystania potencjalnych możliwości współpracy z Europą. Podczas realizacji projektu FEED wprowadzono wiele innowacji w sposobie realizowania założeń inicjatywy FEAST.

Partnerzy zajęli się badaniami bibliograficznymi, wskazując obszary możliwości współpracy międzynarodowej oraz opracowując narzędzia dla decydentów. Badania, najistotniejszy wynik projektu, przyczyniły się do powstania trzech opracowań, w których zawarto ocenę rozwoju badawczego Australii oraz współpracy z tym kontynentem.

Przeprowadzono oparte na scenariuszach ankiety w celu zbadania głównych czynników motywujących do współpracy międzynarodowej I wyróżniono najskuteczniejsze sposoby na wzbudzenie zainteresowania. Wywiady posłużyły do oceny reakcji australijskich badaczy na współpracę oraz do wyciągnięcia bardziej uogólnionych wniosków. Owocem tych dodatkowych badań była lista metod uznanych za najlepsze praktyki przeznaczona dla strony australijskiej.

Sporządzono opracowania I komentarze, stanowiące materiały informacyjne I edukacyjne dla najważniejszych decydentów. Kilka z tych opracowań cytowano w ważnych organizacjach międzynarodowych.

W ramach związanych z realizowanym celem partnerstw organizowano warsztaty skierowane do całego środowiska badawczego. Uczestnicy projektu zorganizowali wspólnie ze stowarzyszeniem Australasian Research Management Society szereg warsztatów skupiających się na kwestii przekazywania informacji najważniejszym przedstawicielom administracji naukowej.

Podczas działań koncentrowano się również na interoperacyjności, czyli obniżaniu kosztów I zagrożeń związanych z badaniami poprzez udział we wspólnych inicjatywach. Zespół projektu organizował dyskusje, a w szczególności sympozjum, by pomóc w przezwyciężaniu barier administracyjnych utrudniających wspólny udział w przedsięwzięciach, oraz by zaproponować listę prostych rozwiązań.

Dwa najważniejsze efekty projektu FEED to: narzędzia I wyniki opracowane w ramach projektu oraz wsparcie dla naukowców zaangażowanych w realizację siódmego programu ramowego UE (7PR). Projekt uznano za udany, a jego efektem będzie uproszczenie I zwiększenie wydajności oraz skuteczności australijsko–europejskiej współpracy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę