Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przezwyciężenie stronniczości publikacji w badaniach klinicznych

Badania kliniczne oceniają skuteczność i bezpieczeństwo leków, urządzeń lub zabiegów medycznych poprzez monitorowanie skutków ich użycia na dużych grupach ludzi. Badacze finansowani przez UE zajęli się skutkami stronniczości w publikowaniu wyników badań klinicznych i dostarczyli zalecenia umożliwiające przezwyciężenie tej stronniczości.
Przezwyciężenie stronniczości publikacji w badaniach klinicznych
W badaniach klinicznych pojęcie "stronniczość publikacji" odnosi się do stronniczości związanej z selektywnym upowszechnianiem odkryć badań na podstawie przesłanek naukowych, ekonomicznych lub politycznych. Stronniczość publikacji ma negatywny wpływ na rozwój nauki i rzuca wątpliwości na walidację opublikowanych wyników badań klinicznych. Co za tym idzie, ta stronniczość może wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne i prowadzić do podwojenia wysiłków badawczych, gdy wyniki nie są publikowane i niepotrzebnie powtarza się badania. W wyniku tego marnowane są zasoby i czas a uczestniczący w badaniach klinicznych pacjenci są wprowadzani w błąd jeśli chodzi o ich rolę w ulepszeniu leczenia.

W projekcie UNCOVER stosowano metody ilościowe, jakościowe i partycypacyjne, aby stworzyć zalecenia umożliwiające przezwyciężenie stronniczości publikacji. Badacze skupili się głównie na stronniczości przy publikowaniu wyników badań klinicznych.

Działania członków projektu UNCOVER odniosły ogromny sukces. Mapowanie stron zainteresowanych, analizy instytucjonalne, przeglądy systematyczne, wywiady, warsztaty z budowania scenariuszy wydarzeń, analizy bibliometryczne i tworzenie oprogramowania pomogło zidentyfikować główne strony zainteresowane i strategie przezwyciężania problemu niepublikowania wyników badań klinicznych.

Dzięki dokonaniu przeglądu systematycznego stało się jasne, że obecne interwencje ograniczające stronniczość publikacji są nieskuteczne. Badacze stworzyli strategię wielo-interwencyjną obejmującą trzy komplementarne metody walki ze stronniczością publikacji. Global Mandatory Approach podkreśla konieczność istnienia ogólnoświatowego rejestru badań klinicznych z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi poszczególnych badań i podsumowaniem ich wyników. Individualised Voluntary Approach uzależnia finansowanie od przyjętej polityki publikacji. Catalytic Supplement bazuje na ogólnej motywacji pracowników służby zdrowia oraz instytucji takich jak organizacje pozarządowe, stowarzyszenia pacjentów i ośrodkach edukacyjnych. Wdrożenie tych metod będzie wymagało wprowadzenia zmian w twardych i miękkich przepisach prawa, jak i w polityce nagradzania.

Zespół projektu UNCOVER nawiązał kontakt z specjalistami i stronami zainteresowanymi w sprawie ćwiczeń z budowania scenariuszy, aby przezwyciężyć stronniczość publikacji i promować odpowiedzialne badania oraz innowacje. Badacze i strony zainteresowane stworzyli wspólnie plan działania dotyczący implementacji realistycznych interwencji, które pozwolą dopasować badania kliniczne i publikowanie ich wyników do potrzeb społecznych.

Dzięki projektowi UNCOVER z powodzeniem zidentyfikowano bariery utrudniające walkę ze stronniczością publikacji i stworzono zalecenia na rzecz medycyny opartej na faktach i optymalnej alokacji zasobów.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Stronniczość publikacji, badanie kliniczne, przegląd systematyczny, podejście partycypacyjne, służba zdrowia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę