Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

W kierunku poprawy zdrowia układu rozrodczego

Obecnie wiele kobiet w biednych krajach cierpi na schorzenia układu rozrodczego. W badaniu finansowanym ze środków unijnych zbadano możliwość zakończenia ich problemu poprzez poprawę świadczonych usług służby zdrowia i wdrożenie ulepszonych strategii interwencyjnych w zagrożonych obszarach.
W kierunku poprawy zdrowia układu rozrodczego
Schorzenia związane ze zdrowiem seksualnym lub reprodukcyjnym (SRH) odpowiadają za niemal 20% problemów zdrowotnych, doświadczanych przez kobiety na całym świecie. Kobiety w krajach rozwijających się są w wyższym stopniu narażone na schorzenia SRH, takie jak HIV. To oznacza, że zachodzi wyższe prawdopodobieństwo ekspozycji na infekcję i mają ograniczony dostęp do usług służby zdrowia.

W finansowanym ze środków unijnych projekcie DIFFER (Diagonal interventions to fast-forward enhanced reproductive health) podjęto się poszerzenia zakresu usług SRH dostępnych w krajach rozwijających się. Projekt DIFFER skupiał się głównie na kobiecych pracownicach seksualnych (FSW) i kobietach, które uczęszczały do publicznych obiektów służb zdrowia w Indiach, Kenii, Mozambiku i Republice Południowej Afryki.

Po gruntownej analizie obowiązujących strategii politycznych i ocenie sytuacji, uzupełnionej przeglądem literatury na temat zależności między SRH i usługami obarczonymi wysokim ryzykiem, naukowcy zmapowali krajowe środowisko podejmowania decyzji strategicznych w sprawie SRH i SH. Ankiety, dyskusje w grupach fokusowych i wywiady z pracownicami FSW pozwoliły ustalić silne strony i słabości usług SRH.

W ramach projektu DIFFER wypracowano pakiet interwencyjny dostosowany do czterech różnych planów interwencyjnego działania w czterech rozważanych państwach. Plany te dotyczyły mobilizacji wspólnoty FSW, zapewnienia równego dostępu do ulepszonych usług SRH i poprawy koordynacji pomiędzy celowanymi i ogólnymi usługami służby zdrowia.

Z powodzeniem zapoczątkowano dostosowane do potrzeb kraju działania interwencyjne w trzecim roku trwania projektu. Zadbano o przełożenie wyników badań na język strategii publicznej poprzez zaangażowanie lokalnych rad doradczych, obejmujących przedstawicieli władz i wspólnoty, okresowe narady interesariuszy oraz organizację warsztatów.

Ponieważ Indie wyprzedzają kraje afrykańskie pod względem mobilizacji potrzeb pracownic FSW, wdrożono środki, takie jak budowanie kompetencji w Indiach i wymiana doświadczeń poprzez wizyty w Afryce.

Analizy ujawniły, że pracownice FSW w większym stopniu zaczęły korzystać z usług, przy czym zaangażowanie wspólnoty okazało się czynnikiem istotnym dla powodzenia. Ponadto, dostrzeżono poprawę w nieusamodzielnieniu pracownic FSW i równości dostępu do usług. Jednakże, zrównoważony efekt takich interwencji mogą zagwarantować wyłącznie poparcie rządowe, sprzyjająca strategia publiczna i zapewnienie finansowania.

Modele interwencyjne DIFFER dostarczyły nieocenionej bazy wiedzy dla decydentów. Lepsze strategie postępowania i wytyczne zapewnienia równego dostępu do usług SRH o wyższej jakości powinny poprawić zdrowie kobiet.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Strategia interwencyjna, zdrowie seksualne i reprodukcyjne, projekt DIFFER, środowisko podejmowania decyzji strategicznych, wykorzystanie usług
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę