Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

COMCIS — Wynik w skrócie

Project ID: 285712
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Belgia

Innowacje w zakresie zarządzania kontenerami

Zarządzanie siecią dostaw w przepływie kontenerów właśnie stało się prostsze. W ramach inicjatywy UE zgromadzono obszerne informacje dotyczące przepływu kontenerów dzięki inteligentnemu połączeniu różnych źródeł danych.
Innowacje w zakresie zarządzania kontenerami
Ponieważ aż 90% światowego handlu odbywa się za pośrednictwem kontenerowców, właściciele kontenerów muszą mieć możliwość śledzenia swoich ładunków w trasie. Błędne dane mogą to utrudniać, dlatego zintegrowane systemy danych logistycznych, opierające się na całej sieci dostaw, mogłyby uzupełnić luki w danych i zapewnić bezproblemowe śledzenie.

Celem finansowanego przez UE projektu "Collaborative information services for container management" (COMCIS) było stworzenie narzędzi biznesowych, które wyeliminują niepewności w logistycznych danych dotyczących ładunku. W projekcie powstały trzy przypadki biznesowe, w których — do pełnej ewaluacji — niezbędna jest komercyjnie opłacalna i dostatecznie operacyjna usługa. Opisano także odpowiednie procesy sieci dostaw oraz sposób, w jaki byłyby one obsługiwane w ramach usług COMCIS.

W projekcie COMCIS opracowano wspólne ramy do wymiany informacji. Oceniono je także pod kątem wymagań dotyczących ewentualnej aktualizacji usług COMCIS. W projekcie sformułowano wymogi celne, które przełożono na jasne rozwiązania procesowe, zademonstrowane w projekcie COMCIS.

Uczestnicy projektu stworzyli także trójwarstwową architekturę, która umożliwia komunikację między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a administracją. W ten sposób połączono i znormalizowano dane z wielu źródeł, ułatwiając dostęp do danych z całej sieci dostaw. Dane te połączono, aby stworzyć źródło jasnych i aktualnych informacji, dostarczanych do właściwej osoby w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji operacyjnych.

W projekcie COMCIS zademonstrowano trzy scenariusze użycia systemu obejmujące wiele różnych sytuacji transportowych. Architekturę zdefiniowano w oparciu o istniejące przepływu ładunku i łańcuchy logistyki pochodzące od prywatnego przedsiębiorstwa żeglugowego, operatora bazy kontenerowej oraz globalnego spedytora portowego w portach morskich w Zjednoczonym Królestwie i w kontynentalnej części Europy.

Wyniki analizy przypadku dotyczącego operatora okazały się dokładne i efektywne, ukazały skrócenie czasu oczekiwania w terminalu i zwiększoną efektywność transportu w głąb lądu. Co do spedytora, powstało globalne środowisko danych, które zwiększyło świadomość sytuacyjną przewozu morskiego towarów w kontenerach, poprawiło kontrolę operacyjną i podniosło poziomy wspólnych usług.

Przez projektowanie rozwiązań nowej generacji, wyniki projektu COMCIS zapewnią dostęp do wiarygodnych i kompletnych informacji logistycznych załadowcom, właścicielom ładunku, dostawcom usług logistycznych i władzom celnym.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Kontener transportowy, zarządzanie kontenerami, sieć dostaw, logistyka, usługi informacyjne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę