Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania nad procesem decyzyjnym w aspekcie ochrony portów lotniczych

Dzięki modelowaniu zachowania personelu lotnisk, porty lotnicze stają się bezpieczniejsze. Oficerów ochrony można przeszkolić, tak aby zauważali i reagowali w odpowiedni sposób na pewne wzorce w kontaktach międzyludzkich.
Badania nad procesem decyzyjnym w aspekcie ochrony portów lotniczych
System wzmacniający ochronę portów lotniczych został opracowany w ramach finansowanego przez UE projektu 'Behavioral modeling for security in airports' (BEMOSA). Projekt realizowany był od września 2009 do listopada 2012 roku I brało w nim udział 10 partnerów z Europy I jeden z Izraela. Celem projektu było wzmocnienie ochrony portów lotniczych poprzez zwiększenie zdolności personelu ochrony do wykrywania I reakcji na zagrożenia. Przede wszystkim, oznaczało to określenie, w jaki sposób personel lotniska zachowuje się w typowych I nietypowych sytuacjach I wykorzystanie tych wzorców do wsparcia procesów decyzyjnych.

W ramach projektu BEMOSA zajęto się problemem, skupiając się na obserwacjach etnograficznych, kwestionariuszach I dyskusjach panelowych. Założeniem było określenie, w jaki sposób podejmowane są decyzje dotyczące bezpieczeństwa I kto je podejmuje. Badania projektu przeprowadzone na ośmiu europejskich lotniskach wykazały liczne problemy. Odkryto między innymi, że do 40% personelu łamie lub ignoruje przepisy bezpieczeństwa, a 75% potencjalnie groźnych sytuacji klasyfikuje się jako fałszywe alarmy. Głównym czynnikiem było zaufanie do technologii.

Członkowie projektu stworzyli też profile typologiczne osób zatrudnionych, bazując na ich podejściu do przestrzegania przepisów, informacje tego typu można zastosować w strategiach kadrowych. Oparte na wywiadzie badania w ramach projektu BEMOSA zaowocowały modelem przewidującym zachowania związane z procesem decyzyjnym, według którego decyzje częściej niż przez indywidualne osoby, podejmowane są wewnątrz grup, w oparciu o nieformalne powiązania. Takie zachowanie potwierdzono obserwacjami. Dzięki modelowi zyskano też inne, przydatne w kontekście bezpieczeństwa przewidywania.

Na podstawie tych danych, w ramach projektu BEMOSA, stworzono podstawy do wytycznych do wszechstronnego programu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. Składają się na nie scenariusze symulacyjne w połączeniu z alternatywnymi planami szkolenia, co pozwala zilustrować typowe I nietypowe zachowania personelu lotniska. Symulacje razem z wynikami modelowania pozwalają personelowi ochrony w lepszy sposób interpretować informacje z monitoringu.

Badania w ramach projektu BEMOSA zaowocowały określeniem wzorców interakcji między personelem lotniska a pasażerami. Informacje te wykorzystano w programach szkoleniowych, w zakresie bezpieczeństwa, co pomaga personelowi ochrony lepiej interpretować informacje I podejmować trafniejsze decyzje. Zredukuje to między innymi liczbę fałszywych alarmów I poprawi zadowolenie pasażerów z poziomu ochrony w portach lotniczych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę