Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PlasmaClean — Wynik w skrócie

Project ID: 287099
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Irlandia

Czyszczenie kompozytów lotniczych

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z powierzchni kompozytów ma kluczowe znaczenie dla integralności połączeń klejonych. Dofinansowanie UE pozwoliło rozwinąć nowatorską technologię sterowania procesem umożliwiającą stosowanie obiecującej metody obróbki powierzchni.
Czyszczenie kompozytów lotniczych
Wszelkie defekty połączeń między tytanem a materiałami kompozytowymi w elementach strukturalnych części lotniczych mogą mieć katastrofalne konsekwencje. Do usuwania zanieczyszczeń organicznych zagrażających integralności połączeń coraz częściej stosuje się strumienie plazmy atmosferycznej, czyli plazmy o temperaturze i ciśnieniu otoczenia. Ponieważ jednak jest to względnie nowa technika, nie istnieją obecnie żadne technologie sterowania tym procesem.

Naukowcy korzystający z dofinansowania UE zbadali wykonalność usuwania zanieczyszczeń organicznych z użyciem plazmy atmosferycznej, jednocześnie weryfikując odpowiednie technologie sterowania procesem. Działając w ramach projektu "Surface mapping and control during atmospheric plasma treatments" (PLASMACLEAN), badacze dokonali weryfikacji spektroskopii refleksyjnej w podczerwieni w połączeniu z optyczną spektroskopią emisyjną (OES) i technikami akustycznymi. Przygotowane kompozyty zostały następnie pomalowane natryskowo i poddane testom adhezji w celu określenia, czy powierzchnie po obróbce plazmowej spełniają wymagania wiązania adhezyjnego.

Badanie potwierdziło duży potencjał obróbki plazmą atmosferyczną połączonej z optyczną spektroskopią emisyjną jako metody kontrolowanego usuwania zanieczyszczeń przy produkcji kompozytów lotniczych. Ponadto opracowano niezbędne techniki mapowania i kontrolowania powierzchni wspomagające optyczną spektroskopię emisyjną podczas obróbki plazmą atmosferyczną. Narzędzie do optycznej spektroskopii emisyjnej pozwala też identyfikować ewentualne uszkodzenia kompozytu spowodowane przez wysoką temperaturę strumienia powietrza.

Dokonane postępy powinny umożliwić sterowanie procesem w czasie rzeczywistym przy stosowaniu ważnej nowej techniki zwiększającej integralność połączeń materiałów kompozytowych. Wyniki powinny mieć pozytywny wpływ na zaawansowane technicznie sektory wytwórcze, przede wszystkim przemysł lotniczy, oraz na ogólne bezpieczeństwo dużych struktur kompozytowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zanieczyszczenia organiczne, kompozyt, sterowanie procesem, przemysł lotniczy, plazma atmosferyczna, spektroskopia emisji optycznych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę