Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjny portal i oparte na dowodach naukowych protokoły oceny pozwalają propagować dobrostan zwierząt na całym świecie

W ramach europejskiej inicjatywy opracowano oparte na dowodach naukowych wskaźniki i protokoły do oceny dobrostanu zwierząt, z włączeniem bólu, które można stosować, chcąc zapewnić humanitarne traktowanie inwentarza żywego. W projekcie powstała platforma Animal Welfare Science Hub, która wspomaga szybkie rozpowszechnianie wyników badań i promuje efektywną komunikację pośród zainteresowanych stron.
Innowacyjny portal i oparte na dowodach naukowych protokoły oceny pozwalają propagować dobrostan zwierząt na całym świecie
Dobrostan zwierząt budzi liczne wątpliwości europejskich konsumentów. Istnieje zatem silne zapotrzebowanie na poprawę monitorowania dobrostanu zwierząt w populacjach inwentarza żywego.

Finansowany przez UE projekt WELFARE INDICATORS (Development, integration and dissemination of animal-based welfare indicators, including pain, in commercially important husbandry species, with special emphasis on small ruminants, equidae & turkeys) podkreślił zapotrzebowanie na naukowe podejście do zagadnienia dobrostanu zwierząt. Ogólnie rzecz biorąc, celem projektu było opracowanie i przetestowanie wskaźników dobrostanu, z włączeniem bólu, u owiec, kóz, koni, osłów i indyków, oraz ogólne poszerzenie wiedzy o dobrostanie zwierząt w Europie i poza nią.

Partnerzy projektu opracowali protokoły oceny dobrostanu zwierząt dla pięciu gatunków, mając na celu zidentyfikowanie optymalnych sposobów na poprawę traktowania zwierząt przy jednoczesnym zapewnieniu przyszłej zrównoważoności produkcji. Protokoły te udostępniono następnie za pośrednictwem interaktywnych aplikacji na urządzenia mobilne.

Zbadano wpływ chorób i bólu na dobrostan zwierząt, skupiając się na wskaźnikach behawioralnych i fizjologicznych bólu i dyskomfortu. Naukowcy zbadali czynniki w hodowli zwierząt, które mogą mieć wpływ na programowanie prenatalne i prawdopodobnie oddziaływać na ważność i wiarygodność wskaźników dobrostanu.

W roku 2013 w ramach projektu WELFARE INDICATORS uruchomiono platformę Animal Welfare Science Hub, globalną bazę bieżącej wiedzy naukowej i zasobów na temat dobrostanu zwierząt skierowaną do studentów, profesjonalistów i innych zainteresowanych stron. System zarządzania treścią obejmuje wszystkie gatunki i propaguje naukowe aspekty dobrostanu zwierząt wśród opinii publicznej. Wspiera dyskusje na szczeblu lokalnym i międzynarodowym oraz usprawnia i umacnia współpracę sieciową i badania w zakresie dobrostanu zwierząt. Nacisk kładziony jest także na kursy w dziedzinie dobrostanu zwierząt.

Wprowadzając platformę informacyjną, która usprawnia transfer wiedzy na temat dobrostanu zwierząt na całym świecie, projekt WELFARE INDICATORS pomaga zmieniać sposób, w jaki ludzie uczą się, pracują, komunikują się i dbają o swoje zwierzęta.

Powiązane informacje

Tematy

Agriculture

Słowa kluczowe

Dobrostan zwierząt, inwentarz żywy, wskaźniki dobrostanu, hodowla zwierząt, wskaźniki bólu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę