Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Odżywianie + aktywność fizyczna = dobre zdrowie

Choroby związane z dietą i brakiem aktywności fizycznej są poważnym obciążeniem dla finansów europejskich systemów opieki zdrowotnej. Uczestnicy badania AFRESH zaproponowali specyficzne dla rożnych regionów działania, które pozwolą uzyskać zdrowsze produkty i lepsze usługi medyczne w Europie.
Odżywianie + aktywność fizyczna = dobre zdrowie
Mamy do czynienia praktycznie z epidemią niezakaźnych chorób przewlekłych (NCD), związanych z nieprawidłowym odżywianiem się i małą aktywnością fizyczną. Zdrowe odżywianie i ćwiczenia fizyczne wydają się mieć pożyteczny wpływ na patogenezę zaburzeń metabolicznych, chorób serca i układu krążenia oraz osteoporozy.

W tym kontekście finansowany ze środków UE projekt 'Countering diet-related diseases through competitive regional food- and physical activity clusters' (AFRESH) ma na celu zastąpienie leków przeciwko NCD zdrowszym stylem życia. Dieta jest ściśle powiązana z dominującymi na danym obszarze produktami I usługami, podobnie aktywność fizyczna jest często związana z danym regionem. Konsorcjum AFRESH chce opracować plany wspólnych działań I innowacyjne strategie na rzecz poprawy takich usług.

W tym celu partnerzy przeanalizowali produkty I usługi z zakresu odżywiania I ćwiczeń fizycznych oraz określili potrzeby poszczególnych regionów. Przeprowadzono różne analizy, uzyskując przegląd oferowanych produktów I usług oraz popytu w każdym z badanych obszarów, a ponadto potencjału gospodarczego regionów.

Przygotowano plany działań w zakresie nowatorskich badań I produktów, z podziałem na dzieci, osoby niepełnosprawne, zdrowe starzenie się I odżywianie w miejscu pracy. Działania informacyjne, w tym przygotowanie ulotek w wielu językach, publikacja artykułów prasowych I organizacja konferencji, gwarantują odpowiednie nagłośnienie znaczenia zdrowej diety I aktywności fizycznej w profilaktyce NCD.

Do realizacji strategii AFRESH wykorzystane zostaną środki pochodzące ze źródeł państwowych, od firm prywatnych oraz z instytucji akademickich, co zapewni możliwości stabilnego prowadzenia przyszłych badań. Wszystkie te działania powinny przyczynić się do ograniczenia występowania chorób związanych z niezdrowym odżywianiem się I brakiem aktywności fizycznej zarówno na poziomie regionalnym, jak I europejskim.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę