Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

STRAIGHTSOL — Wynik w skrócie

Project ID: 285295
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Norwegia

Wydajne i zrównoważone rozwiązania z zakresu miejskiego transportu towarowego

Transport towarowy na obszarach miejskich jest źródłem wyzwań zarówno jeśli chodzi o logistykę, jak i zanieczyszczenie środowiska. W ramach unijnej inicjatywy opracowano szereg innowacyjnych instalacji pokazowych dotyczących transportu towarowego na terenach miejskich, aby uczynić miasta bardziej zielonymi, czystszymi i cichszymi.
Wydajne i zrównoważone rozwiązania z zakresu miejskiego transportu towarowego
Do roku 2050 84% Europejczyków będzie mieszkać w miastach, co oznacza pilną potrzebą reorganizacji i modernizacji transportu towarowego na obszarach miejskich. Wiele środków wprowadzonych przez prawodawców z zamiarem rozwiązania problemów związanych z miejskim transportem towarowym nie przynosi jak dotąd oczekiwanych rezultatów.

W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Strategies and measures for smarter urban freight solutions" (STRAIGHTSOL) postanowili opracować nowe metody oceny środków stosowanych w towarowych połączeniach miejskich i międzymiastowych.

Firmy i urzędy miejskie przetestowały siedem różnych inteligentnych rozwiązań z zakresu miejskiego transportu towarowego w różnych miastach kontynentu, prezentujących najnowsze osiągnięcia w tym zakresie w Europie. Przykłady takich rozwiązań to koncentracja towarów do dystrybucji w miastach w celu poprawy wydajności, przetestowanie mobilnej przyczepy, śledzenie pociągów oraz udoskonalone zarządzanie magazynami. Testowane są także zaawansowane technologicznie innowacje, takie jak technologia zdalnego monitorowania, globalne systemy pozycjonowania do zarządzania magazynami oraz automatyczne rejestrowanie/współdzielenie danych umożliwiające poprawę przewidywalności i skrócenie czasu dostaw.

Rozwiązania te oceniono przy pomocy nowych, specjalnie opracowanych metod. W ocenie wykorzystano metodologie takie jak modele biznesowe, analiza kosztów i korzyści i wielokryterialna analiza wielu aktorów, która umożliwia określenie roli i interesów różnych zainteresowanych stron związanych z miejskim transportem towarowym.

W oparciu o ocenę przygotowano konkretne zalecenia dotyczące przyszłych polityk transportowych i praktyk operacyjnych. Były one skierowane do prawodawców na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a także do interesariuszy takich jak firmy przewozowe, firmy logistyczne i odbiorcy towarów.

Opracowano wreszcie strategie wdrażania i plany działań dla firm przewozowych i logistycznych, pomagające im w używaniu rozwiązań.

W ramach projektu STRAIGHTSOL wprowadzono, wypróbowano i przetestowano rozwiązania dotyczące ulepszonego transportu towarowego, a także ujednolicone standardy informacyjne na rzecz bardziej zrównoważonych polityk towarowego transportu miejskiego. Omawiany projekt przyczyni się do ograniczenia korków, zanieczyszczeń, hałasu i emisji, jak również do zmniejszenia zależności sektora od spalania paliw kopalnych. Film wideo na temat projektu można zobaczyć tutaj.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Transport towarowy w miastach, transport towarowy, logistyka, miasta
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę