Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ERACEP — Wynik w skrócie

Project ID: 240777
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC

Pomocna dłoń dla nowoczesnych badań

Przyjrzenie się z bliska gorącym zagadnieniom z zakresu badań, w celu wsparcia ekspertyz w pokrewnych dziedzinach i ukierunkowania finansowania, może pomóc w pobudzeniu gospodarki Unii Europejskiej.
Pomocna dłoń dla nowoczesnych badań
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) dokłada wszelkich starań, żeby wspierać nowoczesne badania, innowacje i rozwój w nowych i przyszłych obszarach, wzmacniając badania wysokiej jakości poprzez konkurencyjne finansowanie. W tym kontekście, finansowany przez UE projekt 'Emerging research areas and their coverage by ERC-supported projects' (ERACEP) określił przyszłe obszary badawcze w Europie I zanalizował w jaki sposób ERBN może je wspierać. Do zidentyfikowanych, dynamicznych obszarów badań I przyszłych zagadnień zaliczyć można interfejs mózg-komputer, kinematykę, biodiesel, ogniwa paliwowe, promieniowanie, nanozanieczyszczenia, diagnostykę prenatalną, zdrowie środowiskowe I AIDS w Afryce.

Aby osiągnąć założone cele, zespół projektu, korzystając z nowej metodologii, przyjrzał się, w jakim stopniu badania finansowane przez ERBN odpowiadają przyszłym obszarom badań. Zespół zbadał różnice miedzy inicjatywami na poziome krajowym, a partnerstwami międzynarodowymi w ujęciu powyższych zagadnień. Takie ujęcie może być pomocne w identyfikowaniu najbardziej aktywnych państw w przyszłych obszarach zainteresowań oraz w określaniu, w jakim stopniu aktywne państwa współpracują ze sobą na danych polach.

Ponadto, w tym samym kontekście, oszacowanie w jakim stopniu prace naukowe europejskich naukowców różnią się od amerykańskich, może rzucić światło na postęp I pozycję Unii Europejskiej w przyszłych zagadnieniach badawczych. Gotowość nazwania tych zagadnień może tez pomóc w wyznaczeniu europejskich ekspertów w każdej z dziedzin oraz w oszacowaniu skuteczności inicjatyw badawczych.

Podsumowując, dzięki programowi ERACEP opracowano wartościowe metody I narzędzia mogące pomóc decydentom politycznym oraz agencjom finansującym, wskazać przyszłe obszary badawcze, aby efektywniej lokować dotacje na nowatorskie zagadnienia oraz skuteczniej kierować finansowanie. Odegra to zasadniczą rolę w utrzymaniu Unii Europejskiej na czele badań I innowacji I jako lidera w promowaniu konkurencyjności I pobudzaniu wzrostu gospodarczego. Zasilana najnowszymi badaniami, silna, oparta na wiedzy gospodarka europejska rozświetli przyszłość kontynentu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę