Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Optymalne metody ograniczania ryzyka w czasie rzeczywistym pomagają chronić ludność i infrastrukturę przed trzęsieniami ziemi

W ramach unijnej inicjatywy opracowano wielowymiarowy system probabilistyczny, umożliwiający prognozowanie trzęsień ziemi oraz ochronę narażonych miast europejskich, ich mieszkańców i infrastruktury.
Optymalne metody ograniczania ryzyka w czasie rzeczywistym pomagają chronić ludność i infrastrukturę przed trzęsieniami ziemi
Wiele europejskich miast — szczególnie tych posiadających zabytkową zabudowę — jest narażonych na ogromne straty w wyniku trzęsień ziemi, które zagrażają ponadto życiu ludzi i podstawom ekonomicznym ich egzystencji. Ograniczanie zagrożeń związanych z trzęsieniem ziemi w czasie rzeczywistym, oparte na zmniejszaniu podatności i narażenia, może pomóc chronić miasta przed skutkami wstrząsów sejsmicznych.

W tym kontekście, projekt REAKT (Strategies and tools for real time earthquake risk reduction), finansowany ze środków UE, miał na celu udoskonalenie metod ograniczania ryzyka związanego z trzęsieniami ziemi w czasie rzeczywistym oraz zwiększenie ich zdolność do ochrony ludzi, budynków i infrastruktury.

Partnerzy projektu ocenili warunki ułatwiające lub utrudniające stosowanie krótkoterminowych prognoz trzęsień ziemi i metod wczesnego ostrzegania. Zidentyfikowano kwestie naukowe i regulacyjne, którymi trzeba będzie się zająć w przyszłych badaniach.

W efekcie opracowano procedurę umożliwiającą zintegrowane wykorzystywanie danych pochodzących z działających modeli prognostycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania i szybkiego powiadamiania. Dzięki poszerzeniu wiedzy na temat dynamiki metod i zjawisk przejściowych związanych z trzęsieniami ziemi, takich jak zmiany naprężeń, ciśnienie porowe i tempo uwalniania energii sejsmicznej, zespół mógł poprawić skuteczność prognozowania i wczesnego ostrzegania.

Kluczem do powodzenia projektu REAKT było spojrzenie na cały system z punktu widzenia użytkownika końcowego. W tym celu zespół podjął ścisłą współpracę z kilkoma ważnymi interesariuszami, w tym przedstawicielami systemów obrony cywilnej i kolei, władz portów, szpitali i instytucji edukacyjnych. Pomogło to ocenić i zoptymalizować procedury wczesnego ostrzegania i oceny w czasie rzeczywistym mające ograniczyć zagrożenie sejsmiczne dla różnych branży, obiektów infrastruktury i strategicznych konstrukcji.

Uczeni przygotowali także propozycje dotyczące podejmowania decyzji, oparte na protokołach wymiany danych i metodach oceny wydajności, oraz wdrożyli wytyczne dla różnych branż i użytkowników końcowych, pomagające w analizie kosztów i korzyści.

Owocem prac jest ok. 90 artykułów w czasopismach naukowych oraz 170 prezentacji ustnych i plakatowych na międzynarodowych wydarzeniach.

Dzięki projektowi REAKT decydenci i władze mają do dyspozycji skuteczniejsze metody umożliwiające ograniczanie zagrożeń sejsmicznych w czasie rzeczywistym. Pomoże im to lepiej chronić ludność i miasta przed trzęsieniami ziemi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ograniczanie ryzyka, trzęsienia ziemi, zagrożenie sejsmiczne, wczesne ostrzeganie, prognozowanie operacyjne, podejmowanie decyzji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę