Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CreativeCH — Wynik w skrócie

Project ID: 289076
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Włochy

Eksponowanie dziedzictwa kulturowego Europy

Promowanie współpracy i innowacji wśród organizacji zajmujących się nauką i techniką, dziedzictwem kulturowym i kreatywną działalnością kulturową oraz promowanie ich wkładu w realizację europejskich celów gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
Eksponowanie dziedzictwa kulturowego Europy
Celem projektu CREATIVECH (Creative cooperation in cultural heritage) jest promowanie na poziomie ogólnoeuropejskim dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w dziedzinie nauki oraz techniki, dziedzictwa kulturowego i kreatywnej działalności kulturowej. Realizacja tego celu będzie polegać na wykorzystaniu otwartej sieci nauki wzajemnej, organizowaniu warsztatów podczas ważnych wydarzeń europejskich oraz utworzeniu wirtualnego forum dla studentów i praktyków.

Na poziomie lokalnym projekt CREATIVECH będzie eksponował cztery przypadki współpracy w dziedzinie nauki i techniki, dziedzictwa kulturowego i kreatywnej działalności kulturowej, aby zademonstrować możliwości przezwyciężania barier dla dostępu do dziedzictwa kulturowego i jego rozumienia. Zidentyfikowane problemy są wspólne dla dziedzictwa kulturowego na całym świecie, ale tutaj zostały wyeksponowane w konkretnym kontekście lokalnym. Demonstracje będą też dotyczyć angażowania i szkolenia studentów i młodzieży.

Warsztaty skupiały się na tematach, takich jak: "Sposoby angażowania obywateli w promowanie dziedzictwa kulturowego" lub "Przemysłowa turystyka kulturowa". Dalsze informacje o tych wydarzeniach są dostępne w witrynie internetowej projektu CREATIVECH.

W zakresie kluczowego znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju lokalnego przygotowano dwa programy demonstracyjne w etruskich obszarach Carmignano i Maremma w południowej Toskanii. Bliższa analiza miast światowego dziedzictwa oraz doświadczeń mieszkańców i odwiedzających pokazuje, w jaki sposób takie miejsca mogą umożliwiać ponowne nawiązanie więzi z populacją lokalną oraz oferować różnorodne doznania kulturowe. Inne ekspozycje dotyczyły rewitalizacji i promocji terenów przemysłowych jako atrakcji turystycznych lub mniejszości zamieszkałych na terenach transgranicznych, tak jak w przypadku podzielonego regionu Banat, którego bogate dziedzictwo kulturowe regionu zostało przedstawione szerokiej publiczności za pomocą innowacyjnych aplikacji internetowych.

Istotnym rezultatem projektu było utworzenie spółki wydzielonej, o nazwie PRISMA, która obecnie aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami w celu promowania ich regionu. Przykładowo, podczas targów EXPO2015 w Milanie spółka PRISMA zapewniła obecność gmin Maremma, które przedstawiły wystawę na temat etruskich uczt.

Prace projektu CREATIVECH umożliwiają miastom i regionom europejskim czerpanie korzyści z zasobów dziedzictwa kulturowego, wspomagając konkurencyjność socjoekonomiczną poprzez współpracę różnorodnych organizacji, ośrodków i przedsiębiorstw. Rozwój wiedzy w tej dziedzinie ma kluczowe znaczenie w rozszerzającej się UE, dodatkowo stwarzając podstawę dla przewodzenia własnym przykładem.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dziedzictwo kulturowe, nauka i technika, instytucje kreatywno-kulturowe, współpraca twórcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę