Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MyWave — Wynik w skrócie

Project ID: 284455
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Norwegia

Lepsze prognozowanie i modelowanie fal

Dokładne prognozowanie wiatrów i fal jest kluczowe w codziennym zarządzaniu operacjami na obszarze wód przybrzeżnych i wybrzeżu, oraz odgrywa kluczową rolę w systemach zarządzania wybrzeżami. Finansowani przez UE naukowcy stworzyli w związku z tym realistyczne modele fal morskich oraz włączyli je do dokładnego globalnego prognozowania klimatycznego.
Lepsze prognozowanie i modelowanie fal
Inicjatywa Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES), zwana obecnie Copernicus, dostarcza wartościowych informacji o klimacie i pogodzie różnym użytkownikom, w tym uczelniom i przemysłowi. Jedną z tych usług, prognozowanie wiatrów i fal, można ulepszyć poprzez zintegrowanie danych o falach oceanicznych i scalenie modeli atmosferycznych z oceanicznymi.

Finansowany przez UE projekt MYWAVE (A pan-European concerted and integrated approach to operational wave modelling and forecasting - a complement to GMES MYOCEAN services) miał na celu przygotowanie podstaw do stworzenia produktów GMES, które dawałyby użytkownikom pełniejszy obraz oceanów świata.

Badanie było nastawione na polepszenie obsługi danych dotyczących wiatru i wody, oraz parametrów fizycznych obecnych modeli fal. W jego ramach stworzono również nowe i dokładniejsze prognozy fal, wykorzystując do tego celu obserwacje Ziemi i zdefiniowane metody standardowe do modelowania fal oceanicznych.

Aby zapewnić dokładniejsze odzwierciedlenie oddziaływania wiatr-fale, scalono różne modele lokalne. Model ogólny uwzględnia też lepsze modelowanie fizyczne wody na powierzchni oceanu. Do modelu włączono również kilka nowych źródeł danych, w tym satelitarne dane radarowe i dane dotyczące wiatrów oceanicznych. Źródeł tych użyto do walidacji krzyżowej i usuwania błędów z modelu. Badacze ulepszyli również asymilację danych poprzez użycie sieci neuronalnych.

Partnerzy projektu skupili się na implementacji gotowego narzędzia prognostycznego, korzystającego z uzyskanych danych i algorytmów. Narzędzie to zmniejszy niepewność ogólnoświatowych modeli systemów i utoruje drogę do włączenia fal oceanicznych do usług GMES.

Ponadto uczestnicy projektu MYWAVE zaproponowali system weryfikacji prognoz dotyczących fal przez podstawowe usługi morskie. Ustanowiono procedury robocze oraz formaty danych i zarządzenia, zgodne z istniejącym systemem weryfikacji MYOCEAN, które zostaną włączone do programu Copernicus.

Projekt udoskonalił modele fal, które udostępniono w celu oceny przez krajowe usługi meteorologiczne i integracji z usługami operacyjnymi dostarczanymi użytkownikom z Europy. Wyniki projektu MYWAVE dostarczą dokładnych prognoz dotyczących fal na użytek przemysłu i lokalnych władz oraz będą miały duże znaczenie naukowe.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Prognoza wiatrowa, prognoza dotycząca fal, Copernicus, modele wiatrów, system weryfikacji, podstawowa usługa morska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę