Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wysokosprawna analiza procesu glikozylacji

Europejscy badacze odpowiedzieli na potrzebę rzetelnego, ilościowego określenia bogactwa struktur glikanów w złożonych próbkach biologicznych. Opracowane przez nich wysokosprawne metody analityczne zrewolucjonizują badania nad procesem glikozylacji.
Wysokosprawna analiza procesu glikozylacji
Oligosacharydy (glikany) są kluczowymi składnikami głównych procesów biologicznych, a rozwój organizmów jest ściśle związany z dynamicznymi zmianami wzorców glikozylacji. Nieprawidłowe profile glikozylacji są związane z zaburzeniami biologicznymi, takimi jak reakcje autoimmunologiczne czy nowotwory. W strukturze biofarmaceutyków prawidłowy proces glikozylacji jest niezbędny do utrzymania bezpieczeństwa i efektywności.

Aby zaspokoić rosnącą potrzebę związaną z analizą glikozylacji białek, naukowcy z finansowanego przez UE projektu HIGHGLYCAN (Methods for high-throughput (HTP) analysis of protein glycosylation) opracowali solidne i szybkie technologie wysokosprawnego profilowania glikozylacji. Ich celem było opracowanie zestawów materiałów i reagentów zgodnych z konkretnymi instrumentami analitycznymi do izolacji i wysokosprawnej analizy glikozylacji. Celem projektu było również uproszczenie procesów, analiza ilościowa i skrócenie czasu pracy.

W celu stworzenia metod profilowania glikozylacji badacze zastosowali metodę ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej, kapilarną elektroforezę żelową z detekcją fluorescencji oraz metodę spektrometrii mas. Ponadto zbadali potencjał wykorzystania robotyki w przygotowywaniu próbek.

Zautomatyzowane procedury profilowania zostały zweryfikowane na próbkach pochodzących od dużych grup uczestniczących w różnych klinicznych badaniach kohortowych. Uzyskane wyniki zostały następnie powiązane ze specyficznym polimorfizmem pojedynczego nukleotydu, co jednoznacznie stanowi o potencjale wykorzystania tych metod jako wysokosprawnych analiz w badaniach biomedycznych.

Działania obejmowały również stworzenie oprogramowania, co stanowiło główną przeszkodę dla wysokowydajnej analizy glikozylacji. Zespół opracował przyjazne dla użytkownika narzędzia umożliwiające wysokowydajną analizę i interpretację dużych zbiorów danych.

Współpraca między naukowcami akademickimi i działającymi w przemyśle przyczyniła się do skutecznego zastosowania technologii HIGHGLYCAN w innowacyjnych produktach i usługach. Ponadto inicjatywy związane z badaniami klinicznymi podejmowane przez partnerów projektu zapewniły skuteczne wykorzystanie opracowanych technologii do stworzenia programów identyfikacji biomarkerów.

Opracowane w ramach projektu technologie mogą znaleźć szerokie zastosowanie w biologii systemów, umożliwiając wnikliwą analizę procesu glikozylacji. To przyczyni się do rozwoju przyszłych badań, których celem będzie odkrycie złożonych sieci genetycznych odpowiadających za glikozylację białek, co umożliwi identyfikację biomarkerów.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Glikozylacja, HIGHGLYCAN, ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa, spektrometria mas, biomarker
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę