Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skuteczniejsze promowanie projektów badawczych w dziedzinie zdrowia

Unijna inicjatywa, oparta na lokalnym wsparciu komunikacyjnym dla badaczy korzystających ze środków UE, wywarła wyraźny wpływ na promowanie wyników badań i odkryć medycznych wśród interesariuszy spoza środowiska naukowego.
Skuteczniejsze promowanie projektów badawczych w dziedzinie zdrowia
Projekt COMMHERE (Communication of European health research) realizowany był przez konsorcjum złożone z dziewięciu instytucji zajmujących się badaniami w dziedzinie zdrowia. Wszystkie one posiadają doświadczenie w koordynacji unijnych projektów badawczych w dziedzinie zdrowia, a wszyscy członkowie byli specjalistami w zakresie promocji lub administracji. Projekt dysponował zatem silną bazą, by zrealizować założenie polegające na lepszym zrozumieniu zagadnień związanych ze zdrowiem przez wszystkich zainteresowanych oraz zwiększeniu świadomości na temat możliwości finansowania badań w dziedzinie zdrowia w Europie.

W pierwszej kolejności utworzono lokalne sieci z udziałem badaczy korzystających ze środków 7PR Zdrowie w ich macierzystych instytucjach. Działania promocyjne skupiały się na mediach i odbiorcach spoza środowiska naukowego i objęły publikacje medialne, akcje internetowe oraz wydarzenia promocyjne na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Jako podstawę do analizy porównawczej zidentyfikowano 51 projektów szóstego programu ramowego (6PR) dotyczących zdrowia, koordynowanych przez instytucje partnerskie, aby wyszczególnić wcześniejsze skuteczne realizacje w zakresie public relations. Artykuł podsumowujący wyniki tych prac opublikowano w magazynie LINK wydawanym przez organizację EARMA (European Association of Research Managers and Administrators).

Opracowano narzędzia i wytyczne, które wykorzystano następnie do koordynacji produkcji i dystrybucji informacji o badaniach w dziedzinie zdrowia. Na przykład, do promocji na poziomie europejskim wykorzystano różne konta na Twitterze, uruchomiono też portal internetowy HorizonHealth.eu przeznaczony dla ogółu społeczeństwa.

Unijne projekty badawcze w dziedzinie zdrowia prezentowano na lokalnych festiwalach nauki, a także we Wrocławiu i czeskiej Pradze. Wśród innych działań można wymienić organizację popularnych sesji naukowych na konferencjach ESOF i AAAS, forum badań nt. aktywnego starzenia się zorganizowane w Brukseli oraz wizyty dziennikarzy naukowych w nowoczesnych instytucjach badawczych w Barcelonie.

Ewaluacja prac prowadzonych w ramach projektu i ich rezultatów pokazała, że działania związane z mentoringiem i coachingiem miały widoczny wpływ na jakość i ilość działań promocyjnych. Szczególnie skuteczne w informowaniu o projektach badawczych z dziedziny zdrowia okazały się sesje tematyczne i lokalne wydarzenia promocyjne.

Projekt COMMHERE przyczynił się do poprawy skuteczności informowania o realizowanych badaniach naukowych, wywierając długofalowy wpływ na te działania dzięki ścisłej współpracy z wybitnymi liderami i przedstawicielami projektów badawczych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Badania w dziedzinie zdrowia, działania komunikacyjne, rozpowszechnianie informacji, projekty objęte mentoringiem
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę