Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zwiększenie mobilności informacji o podróży

Informacje dotyczące podróży są dostępne w książkach i witrynach internetowych, ale ich zdobycie bywa kłopotliwe. Atrakcyjnym rozwiązaniem byłyby urządzenia mobilne, które automatycznie pobierają i przetwarzają dostępne informacje o aktualnej lokalizacji użytkownika.
Zwiększenie mobilności informacji o podróży
Aby ten cel osiągnąć, w ramach finansowanego przez UE projektu 'TALOS mobile guides' (TMGUIDE) skojarzono trzy podmioty: wydawcę, centrum badań informatycznych I firmę informatyczną. Partnerzy będą współpracować przez dwa lata.

Projekt ma charakter działania demonstracyjnego, a jego celem jest wprowadzenie wcześniej opublikowanych informacji geograficznych na platformy mobilne I zapewnienie ich interaktywności. Konwersja istniejących materiałów (na przykład statycznych map) I ich integracja z nowatorskimi treściami geograficznymi (na przykład tekstem I zdjęciami) pozwoliłaby tworzyć multimedialne przewodniki podróżne. Projekt TMGUIDE zamierza opracować prototyp dla celów marketingowych.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy prace skoncentrowano na systemie zarządzania treścią (CMS). Istniejący system używany przez wydawcę ogranicza możliwości używania informacji w innych mediach, toteż w ramach projektu TMGUIDE opracowano nowy system zarządzania treścią. Innowacja polega na wykorzystaniu niestandardowych znaczników do opisu treści, aby umożliwić wielokrotne publikowanie istniejących treści w różnych mediach elektronicznych, w tym aplikacjach I witrynach internetowych.

W tym samym okresie projekt dostarczył siedem wyników, w tym umowę konsorcjum I analizę rynku. Wydrukowano też I rozprowadzono ulotki informacyjne. Wyprzedzając zaplanowany termin, na początku 2013 r. udostępniono w sklepie App Store przewodnik mobilny na urządzenia iPhone. We współpracy z partnerem zewnętrznym projekt sfinalizował do maja 2013 r. działania upowszechniania I analizy rynku, w tym studium wykonalności.

Założeniem projektu TMGUIDE jest stworzenie idealnej platformy technicznej dla aplikacji przewodników dla podróżnych. Będzie ona automatycznie udostępniać użytkownikom mobilnym interaktywne informacje geograficzne. Na 2014 r. planowane jest sprzedanie 10 000 aplikacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę