Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BEST-STEM CELLS — Wynik w skrócie

Project ID: 223410
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH

Udoskonalanie hodowli ludzkich komórek macierzystych

Korzystanie z ludzkich embrionalnych komórek macierzystych w badaniach i leczeniu niesie ze sobą liczne wyzwania, ale możliwe korzyści wynagradzają podjęte wysiłki. Możliwe jest bezpieczne i skuteczne hodowanie ludzkich embrionalnych komórek macierzystych na potrzeby badań, przemysłu i zastosowań klinicznych przy mniejszym poleganiu na odczynnikach biologicznych pozyskanych z komórek i tkanek zwierzęcych.
Udoskonalanie hodowli ludzkich komórek macierzystych
Odczynniki stosowane w kulturach i przechowywaniu ludzkich embrionalnych komórek macierzystych muszą być opisane biochemiczne i wolne od zanieczyszczeń. Jest równie ważne, aby nowe metody i narzędzia nie miały działań niepożądanych, takich jak wprowadzanie niestabilności genetycznej, i umożliwiały automatyzację.

Celem finansowanego przez UE projektu 'Biochemically equivalent substitutive technology for stem cells' (BEST-STEM CELLS) było zwiększenie wiedzy na temat hodowli ludzkich embrionalnych komórek macierzystych I opracowanie nowych odczynników do tych zastosowań. Badania koncentrowały się głównie na hodowli pluripotencjalnych ludzkich embrionalnych komórek macierzystych, lecz objęły również hodowlę multipotencjalnych ludzkich mezenchymatycznych komórek macierzystych. W skład konsorcjum weszło ośmiu członków akademickich I biznesowych z pięciu krajów członkowskich UE.

Naukowcy uzyskali znaczące postępy w ciągu trzech lat trwania projektu. Utworzyli podłoża polimerowe sprzyjające przyklejaniu embrionalnych I mezenchymatycznych ludzkich komórek macierzystych oraz umożliwiające łatwe oddzielenie komórek poprzez obniżenie temperatury otoczenia. Stanowi to alternatywę dla bieżących wymogów wobec podłoży pozyskiwanych z tkanek zwierzęcych, w przypadku których bardziej gwałtowne metody oddzielania komórek mogą sprzyjać ich uszkodzeniom.

Naukowcy określili I poddali walidacji małe syntetyczne cząsteczki, użyteczne w kulturach embrionalnych I mezenchymatycznych ludzkich komórek macierzystych, zmieniając lub ograniczając bieżące wymogi dotyczące białkowych czynników wzrostu I suplementów surowicy. Zostały również opracowane I poddane walidacji białka rekombinowane (o dużym powinowactwie lub przenikające przez błonę), mające wpływ na przeżycie I wzrost embrionalnych ludzkich komórek macierzystych. Na koniec naukowcy ustalili warunki krioprezerwacji embrionalnych ludzkich komórek macierzystych w protokole bez surowicy I zidentyfikowali krioprotektanty niepochodzące od kręgowców.

W czasie projektu partnerzy przekazywali informacje na temat aktualnych postępów badania podczas 61 wystąpień w 10 różnych krajach, w trakcie międzynarodowych I krajowych spotkań oraz prelekcji, również wygłaszanych na forum publicznym. Informacje o najistotniejszych osiągnięciach zostały opublikowane w prasie, w tym przede wszystkim o hydrożelu do hodowli embrionalnych ludzkich komórek macierzystych o właściwościach zależnych od temperatury. Opublikowano też kilka artykułów o dużym wskaźniku wpływu, w których prezentowano wyniki projektu.

Co istotne, wyniki projektu BEST-STEM CELLS są pomocne dla dalszych prac międzynarodowych zespołów nad hodowlą ludzkich embrionalnych komórek macierzystych na potrzeby badań, przemysłu I do zastosowań klinicznych. Dodatkową korzyścią byłyby jednoczesne, nowe osiągnięcia w dziedzinie hodowli indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych w tych samych warunkach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę