Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zachować różnorodność europejskich win

Małe i średnie winnice europejskie tracą udział w rynku na rzecz dużych, dynamicznych producentów z Nowego Świata. Projekt INNOYEAST powstał, aby utrzymać różnorodność europejskich win i wiodącą pozycję naszych wytwórców.
Zachować różnorodność europejskich win
Z uwagi na doniosłą rolę drożdży w kilku kluczowych dziedzinach produkcji wina, uczestnicy projektu dokonali mikroenkapsulacji autochtonicznych odmian drożdży, aby umożliwić partnerskim winiarzom kontrolę procesu fermentacji. Chodziło o uzyskanie ujednoliconej produkcji wina najwyższej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu specyficznych właściwości sensorycznych i aromatu wyrobu. W projekcie wzięły udział cztery europejskie regiony winiarskie (Rioja Alavesa, Pomerol, Vinho Verde oraz Chianti), a także 10 organizacji z czterech krajów europejskich, w tym uczelnie wyższe, ośrodki badawcze oraz partnerzy przemysłowi.

Prace badawcze i inne działania prowadzone w ramach projektu pozwoliły na zrealizowanie wyznaczonych celów, a małe i średnie przedsiębiorstwa z uczestniczących regionów winiarskich uzyskały własne autochtoniczne szczepy drożdży. Każdy ze szczepów odzwierciedla cechy konkretnego regionu winiarskiego, pomagając w budowaniu najlepszej tożsamości wysokogatunkowych trunków. W procesie produkcji wina wykorzystano innowacyjne technologie, takie jak mikroenkapsulacja do przygotowywania wybranych autochtonicznych mikroorganizmów.

Projekt INNOYEAST pomógł różnym europejskim regionom winiarskim osiągnąć jeden wspólny cel: uniknąć stosowania ustandaryzowanych drożdży z krajów Nowego Świata. Pozwala to wytwarzać wysokiej jakości wina o cechach charakterystycznych dla danego regionu.

Projekt okazał się skutecznym motorem przemian i inicjatorem współpracy, co jest ważnym osiągnięciem w sektorze tak tradycyjnym jak winiarstwo. Widoczne są także rezultaty współpracy dotyczącej wspólnego celu, jakim jest tworzenie europejskiego wina mogącego konkurować na światowych rynkach.

Osiągnięcia projektu INNOYEAST oznaczają znaczne umocnienie reputacji europejskiego wina. Europejscy winiarze mogę teraz tworzyć bardziej konkurencyjne, wysokojakościowe wino uwzględniające zmieniające się gusta konsumentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę