Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NECOBELAC — Wynik w skrócie

Project ID: 230583
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Włochy

Tworzenie narzędzi na rzecz badań nad zdrowiem publicznym w Ameryce Łacińskiej

Strategie szkoleniowe i narzędzia opracowane wspólnie przez placówki akademickie i badawcze z Europy i Ameryki Łacińskiej pozwolą wypracować świadomość publikowania dla publicznego dostępu oraz udostępniania informacji naukowych dotyczących zdrowia publicznego.
Tworzenie narzędzi na rzecz badań nad zdrowiem publicznym w Ameryce Łacińskiej
Usprawnienie procesów tworzenia i upowszechniania wysokiej jakości informacji naukowych z zakresu zdrowia publicznego stanowi globalny priorytet, gdyż umożliwia wszystkim krajom świata poprawianie jakości życia obywateli. Finansowany ze środków UE projekt NECOBELAC zajął się promowaniem modeli publikowania z powszechnym dostępem wśród europejskich I latynoamerykańskich instytucji akademickich I badawczych w tej dziedzinie.

Prace projektu połączyły instytucje z obu regionów w procesie opracowania I wdrożenia strategii szkoleniowej z zakresu pisarstwa naukowego I publikowania z powszechnym dostępem. Dodatkowe wsparcie stanowiły narzędzia szkoleniowe I mechanizmy nawiązywania kontaktów. Część szkoleniowa objęła osiem kursów dla trenerów w Europie I Ameryce Łacińskiej oraz 40 działań szkoleniowych na poziomie lokalnym, które łącznie przyciągnęły ponad 1000 uczestników.

Z kluczowych narzędzi można wymienić mapy tematyczne oparte na modułach sieci semantycznej oraz moduły szkoleniowe dotyczące publikacji naukowych I publikowania z powszechnym dostępem. Szczegółowe informacje na temat szkoleń zrealizowanych w ramach projektu, w tym mapy tematyczne dotyczące pisarstwa naukowego I publikowania z powszechnym dostępem, są dostępne w witrynie internetowej projektu. Co istotne, w ramach projektu przygotowano materiały internetowe I drukowane w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim I włoskim, aby ułatwić szkolenia, upowszechnianie I odpowiednie używanie wyników projektu na poziomie lokalnym.

Innym kluczowym osiągnięciem projektu były liczne działania upowszechniania w celu zwiększenia wpływu, w tym kilka artykułów w czasopismach, biuletyny, prezentacje, plakaty I raporty postępów. Wszystkie materiały opublikowano w Internecie. Prace pomogły w doskonaleniu I umacnianiu inicjatyw budowania kontaktów między europejskimi I latynoamerykańskimi instytucjami akademickimi I badawczymi, stymulując rozwój publikacji internetowych I archiwów cyfrowych.

Końcowym wynikiem jest społeczność instytucji promujących upowszechnianie swobodnie dostępnych informacji o zdrowiu publicznym I podejmujących wspólne działania badawcze.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zdrowie publiczne, artykuły naukowe, szkolenia z publikowania dla publicznego dostępu, archiwa cyfrowe, narzędzia informacyjne, budowanie sieci kontaktów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę