Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MATERA+ — Wynik w skrócie

Project ID: 235303
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Finlandia

Wspólne finansowanie badań materiałowych

Innowacyjne materiały są fundamentem nowej technologii i urządzeń służących poprawie jakości życia i zwiększeniu konkurencyjności gospodarki unijnej. Sieć krajowych i regionalnych agencji finansujących wspólnie wsparła finansowo odnośne badania, by przyniosły one znaczące efekty.
Wspólne finansowanie badań materiałowych
Wśród największych wyzwań XXI wieku znajdują się takie dziedziny, jak energia, biomedycyna i środowisko. Aby sprostać tym wyzwaniom, wymagane są skoordynowane wysiłki ze strony nauki i przemysłu na poziomie krajowym i europejskim.

Udany program ERA-NET dla sieci współpracy w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) przyczynia się do poprawy spójności programów badawczych w Europie. Dzięki jego wsparciu krajowe systemy mogą wspólnie pracować nad zadaniami, którymi nie byłyby w stanie zająć się skutecznie w sposób niezależny. Bazując na poprzednim projekcie MATERA, realizowanym w ramach szóstego programu ramowego (6PR), uruchomiono finansowany ze środków UE projekt "ERA-NET Plus on materials research" (MATERA+), aby pobudzić opracowywanie materiałów wielofunkcyjnych, inżynieryjnych materiałów konstrukcyjnych i biomateriałów.

Projekt MATERA+ był jednym z pierwszych projektów ERA-NET Plus w ramach 7PR, jak również pierwszym projektem dla wielu współpracujących organizacji finansujących. W projekcie uczestniczyło 17 krajowych i regionalnych agencji finansujących z 13 krajów. W ramach zaproszenia złożono 117 wstępnych wniosków. Z tej liczby dofinansowanie przyznano 21 międzynarodowym projektom z 14 krajów.

Przy silnym zaangażowaniu organizacji finansujących, w projekcie wykorzystano system dodatkowego finansowania Komisji Europejskiej, w ramach którego środki UE wypełniały luki w finansowaniu przez pozostałe agencje. W budżecie zapisano łącznie 14,5 mln euro, co stanowi regionalny wkład w wysokości 10 mln euro i wkład finansowy Komisji Europejskiej w wysokości 4,5 mln euro.

Uczestnicy projektu połączyli krajowe i regionalne programy z zakresu badań podstawowych z badaniami stosowanymi oraz odnośnymi nowinkami przemysłowymi z dziedziny badań materiałowych i inżynierii. Badania te stanowiły ciekawe zestawienie nowatorskich materiałów, takich jak urządzenia nanostrukturalne, lekkie materiały ultrawysokiej wytrzymałości, materiały organiczne oraz nowe ogniouodparniające materiały kompozytowe.

Oczekuje się, że wyniki projektu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju, podnosząc konkurencyjność przemysłu i jakość życia w UE. Wyniki projektu MATERA+ i inicjatyw realizowanych w jego ramach powinny przynieść korzyści wielu sektorom przemysłu, w tym branży motoryzacyjnej, lotniczej, chemicznej, budowlanej, elektronicznej i energetycznej.

Spuścizną tego projektu jest współpraca i doroczne zaproszenia kontynuowane w nowym projekcie M-ERA.NET, rozpoczętym w 2012 roku i obejmującym 36 organizacji finansujących i partnerów spoza Europy. Co nie mniej ważne, inicjatywy te przełożą się pośrednio i bezpośrednio na wzrost zatrudnienia oraz na zdobycie przez Europę pozycji pioniera w dziedzinie badań, innowacji i rozwoju materiałów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wspólne finansowanie, badania materiałowe, agencje finansujące, ERA-NET, sieci współpracy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę