Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe narzędzie oceny cyklu życia – LCAT

Europa chce zwiększyć wykorzystanie kolei na znajdujących się w złym stanie odcinkach torów, co wymaga zastosowania konserwacji prowadzonej pod ruchem. Aby to osiągnąć, w ramach projektu MAINLINE powstają nowe strategie i narzędzia konserwacyjne.
Nowe narzędzie oceny cyklu życia – LCAT
Europa dąży do zintensyfikowania ruchu kolejowego, ale to doprowadzi do przyspieszenia procesu degradacji systemu kolejowego. Niektóre odcinki wymagają całkowitego zamknięcia i gruntownej przebudowy, podczas gdy inne można by objąć krótkimi remontami o minimalnym wpływie na ruch.

Mówiąc krótko, tych sprzecznych celów nie uda się zrealizować bez nowych strategii interwencji konserwacyjnych. Taki jest też cel projektu (MAINLINE ) dofinansowanego ze środków UE i realizowanego do września 2014 r.

Głównym zamierzeniem liczącego 19 członków konsorcjum jest opracowanie metod i narzędzi umożliwiających łatwiejszą i skuteczniejszą konserwację infrastruktury kolejowej. Jednocześnie celem jest minimalizacja ryzyka, poszerzenie wiedzy o mechanizmach niszczenia oraz porównanie różnych rozwiązań konserwacyjnych w całym okresie eksploatacji. Najważniejszym rezultatem projektu będzie narzędzie oceny cyklu życia uwzględniające zarówno skutki ekonomiczne, jak i środowiskowe.

Jedno z głównych działań prowadzonych w ramach projektu dotyczy badania nowych technologii pozwalających wydłużyć żywotność infrastruktury. Przygotowany zostanie podręcznik stosowania takich technologii.

Rozpoczęto wstępne badania scenariuszy uszkodzeń i niszczenia wybranych elementów infrastruktury. Badacze dokonują także przeglądu różnych zjawisk związanych z uszkodzeniami oraz ewentualnego wpływu strategii interwencyjnych na te zjawiska. Trwają prace związane z tworzeniem technik monitorowania i analizy.

Jeśli chodzi o wymianę przestarzałej infrastruktury, projekt koncentruje się na badaniu metod budowlanych minimalizujących czas i koszty. W ten sposób uzyskuje się różne opcje, dla których przygotowano tzw. "krótką listę". Po zakończeniu projektu gotowe będą wytyczne dotyczące wymiany elementów infrastruktury.

W połowie realizacji projektu zorganizowano warsztaty wspólnie z innym projektem siódmego programu ramowego (7PR) z podobnej dziedziny. Spotkanie pomogło w zdefiniowaniu wspólnych obszarów prac oraz rozwinięciu współpracy. Planuje się zorganizowanie dwóch dalszych warsztatów: jednego poświęconego transferowi wiedzy do Europy Środkowej i Wschodniej a drugiego — informowaniu o końcowych wynikach projektu.

Wyniki projektu MAINLINE prezentowane były także na wielu wydarzeniach publicznych. Podczas konferencji IABMAS w Szanghaju w lipcu 2014 odbędzie się specjalne miniseminarium z 8 prezentacjami projektu MAINLINE.

Dzięki realizacji projektu MAINLINE powstaną metody umożliwiające wydłużenie okresu eksploatacji istniejącej infrastruktury. Przyczyni się on także do lepszego poznania sposobu niszczenia i metod ograniczania tego zjawiska, a także do powstania lepszych technik monitorowania i wymiany elementów.

Wyniki wszystkich tych badań posłużą do przygotowania narzędzi oceny cyklu życia. Dzięki temu narzędziu zarządcy infrastruktury będą mogli porównywać różne strategie konserwacji/wymiany elementów torów i innych konstrukcji w oparciu o zasady oceny cyklu życiowego. Badania te powinny więc pomóc w utrzymaniu sprawności europejskiego systemu kolejowego oraz stopniowej poprawie jego stanu w perspektywie długoterminowej.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę