Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PINVIALEG — Wynik w skrócie

Project ID: 262561
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Przenośne urządzenie do wykrywania legionelli

Legionella to grupa patogennych bakterii opornych na chlorowanie i wywołujących takie choroby, jak choroba legionistów i gorączka Pontiac. Obecnie wykrywanie legionelli wymaga prowadzenia kultur bakteryjnych i jest czasochłonne: zajmuje około 10 dni pracy w laboratorium.
Przenośne urządzenie do wykrywania legionelli
Zespół finansowanego przez UE projektu PINVIALEG ("Portable microfluidic-based device for in situ detection of viable legionella") zajmie się opracowaniem przenośnego urządzenia korzystającego z mikroautomatyki strumieniowej do szybkiego wykrywania żywotnych patogenów legionelli in situ. W konsorcjum PINVIALEG znaleźli się partnerzy reprezentujący małe i średnie przedsiębiorstwa z odpowiednim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Członkowie projektu PINVIALEG już osiągnęli znaczące sukcesy. Opracowano i wyprodukowano układ mikroautomatyki strumieniowej, który zbiera kompleksy kuleczek magnetycznych z RNA. Następnie RNA jest izolowane z użyciem techniki namnażania sekwencji w oparciu o kwas nukleinowy (NASBA) oraz poddawany testom immunologicznym bocznego przepływu dla kwasów nukleinowych (NALFIA).

Wyniki wskazują na odpowiednie odzyskiwanie ilościowe i jakościowe komórek bakteryjnych legionelli z mikrosita do kaset układu mikroautomatyki strumieniowej. Opracowywano też inne ważne aspekty, takie jak integracja oprogramowania, pompa, uchwyt do kart, odpowiedni moment mieszania odczynników i sond ze strumieniem głównej próbki, jak również wykrywanie optyczne. Wynikiem końcowym jest zintegrowany system ważenia na wadze laboratoryjnej o masie 11 kg i o wymiarach 300 x 450 x 250 mm. Eksperymenty wykazały, że udało się uzyskać wysoką czułość i swoistość wykrywania legionelli.

Test NASBA został zoptymalizowany i naukowcy opracowali system wykrywania oparty na połączeniu techniki reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) i NALFIA, który wymaga jeszcze walidacji. Dostosowano technikę ekstrakcji RNA na kulkach magnetycznych i protokół wychwytywania do zastosowania w badaniu próbek środowiskowych (np. systemów ciepłej wody i wież chłodniczych) na obecność bakterii Legionella pneumophila z użyciem układu mikroautomatyki strumieniowej. Wyniki dowodzą wysokiej swoistości dla L. pneumophila przy granicy wykrywania RNA odpowiadającej 50–100 genomom. Bakteria L. pneumophila została wybrana z racji dużej częstości występowania i powodowania ognisk chorobowych.

Projekt odniósł duży sukces i przyniósł korzyści wielu uczestniczącym w nim małym i średnim przedsiębiorstwom, które wytwarzały produkty użyteczne w zastosowaniach samodzielnych i łączonych. Produkty te będzie można dostosować do różnych zastosowań, np. w szpitalach, placówkach ochrony zdrowia, obszarach mieszkalnych i zakładach spożywczych. Ten system można będzie też dostosować do wykrywania innych patogenów.

Docelowo, to łatwe w użyciu i innowacyjne urządzenie zostanie wprowadzone na rynek, dzięki czemu wykrywanie patogenów legionella in situ stanie się tańsze i zostanie skrócone do zaledwie kilku godzin. Będzie to istotne dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa, a także dla gospodarki europejskiej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę